Prezentacja – Czego dokonał Pitagoras

advertisement
Czego dokonał
Pitagoras?
Przed wielu laty taką zależność zauważył matematyk
Twierdzenie Pitagorasa należy do
najstarszych i najważniejszych twierdzeń.
Uwaga!!!
Twierdzenie Pitagorasa stosujemy tylko
do trójkąta prostokątnego,
obliczamy długość jednego z boków,
gdy dane są długości dwóch pozostałych.
Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów
długości przyprostokątnych
jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej.
Myli się ten kto myśli, że najbardziej
znane twierdzenie na świecie dotyczące
geometrii, czyli twierdzenie Pitagorasa
zawdzięczamy tylko samemu Pitagorasowi.
Dokumenty pozostałe po niezależnie
rozwijających się cywilizacjach Babilonu
czy Egiptu pokazują, że zależności boków
w trójkątach prostokątnych były znane
już dużo wcześniej.
Twierdzenie, które jest nazwane
jego imieniem znane było:
- w Babilonii w czasach
Hammurabiego (1728 - 1686 p.n.e.)
- w Chinach ok. 1100 p.n.e.
- w starożytnym Egipcie
Jednak po raz pierwszy zostało
udowodnione w szkole pitagorejskiej.
Jak świadczą zachowane tabliczki z pismem klinowym, twierdzenie
zwane twierdzeniem Pitagorasa, znane było Babilończykom na długo
przed Pitagorasem. Nie był on odkrywcą tego twierdzenia, ale je
najprawdopodobniej udowodnił.
Po każdym wylewie Nilu Egipcjanie na nowo
mierzyli swoje działki rolne. Na zalanych
terenach rozmywały się miedze i trzeba było
wyznaczać pola na nowo, a od powierzchni
pola zależały też podatki.
Jedną z podstawowych miar powierzchni był
prostokąt o wymiarach łokieć na 100 łokci.
Jednak do dokładnego wyznaczenia tego
prostokąta potrzebny był kąt prosty.
Okazało się, że Egipcjanie mają do tego
znakomite narzędzie. Wiązali w równych
odstępach węzły i tworzyli z nich trójkąt o
bokach składających się z 3, 4, 5 węzłów,
zauważając tym samym, że największy kąt
jest kątem prostym!
Odtąd trójkąt o bokach 3, 4, 5 nazywamy trójkątem egipskim.
Pitagorejczycy zauważyli, że trójkątów, w których boki są
długościami naturalnymi, jest wiele. Trójkąty takie w obecnych
czasach nazywamy pitagorejskimi i jest ich nieskończenie
wiele.
Jak widać sami możemy tworzyć za pomocą
wzorów trójki pitagorejskie. Oto te najbardziej
popularne i przydatne.
Jak widać sami
możemy
tworzyć za
pomocą wzorów
trójki
pitagorejskie.
Oto te
najbardziej
popularne i
przydatne.
Czas na zabawę!
Chcesz pobawić się
w Egipcjanina piszącego hieroglifami?
Kliknij na obrazek, a poznasz liczby i litery
egipskie 
Źródła:
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
1 – grafika: commons. wikimedia.org, licencja: CC BY 4.0
2 – grafika: SmartNotebook, autor: Monika Kubica
3 – grafika: pixabay, licencja Domena Publiczna
6 – grafika: pixabay, licencja Domena Publiczna
tekst: Dariusz Kulma, Matematyka Innego Wymiaru,
licencja: zgoda autora
7 – grafika: pixabay, licencja: Domena Publiczna
8 – grafika: pl.wikipedia.org, Domena Publiczna
9 – grafika i tekst: Dariusz Kulma,
Matematyka Innego Wymiaru, licencja: zgoda autora
10 – grafika i tekst: Dariusz Kulma,
Matematyka Innego Wymiaru, licencja: zgoda autora
11 – tekst: Dariusz Kulma, Matematyka Innego Wymiaru, licencja: zgoda autora
12 - tekst: Dariusz Kulma, Matematyka Innego Wymiaru, licencja: zgoda autora
13 – grafika: pixabay, licencja Domena Publiczna
14 – grafika: pixabay, licencja Domena Publiczna
Opracowała: Monika Kubica
nauczycielka matematyki i zajęć technicznych
Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera w Dębnie
Licencja: CC BY-NC-ND 3.0
Download