Załącznik nr 1 do Regulaminu przystępowania Organizacji

advertisement
www.listarobinsonow.pl
[email protected]
www.smb.pl
+48 22 555 33 10
Załącznik nr 1 do Regulaminu przystępowania Organizacji Korzystających do
Programu
„Lista Robinsonów”
Opłaty za korzystanie z Bazy Danych Programu
Adresy pocztowe
Abonament roczny – licencja indywidualna1
1 000,00 pln + 23% VAT
Abonament roczny – licencja komercyjna2
2 500,00 pln + 23% VAT
Jednorazowe wykorzystanie3
250,00 pln + 23% VAT
Adresy e-mail
Abonament roczny – licencja indywidualna1
1 000,00 pln + 23% VAT
Abonament roczny – licencja komercyjna2
2 500,00 pln + 23% VAT
Jednorazowe wykorzystanie3
250,00 pln + 23% VAT
Numery telefonów
Abonament roczny – licencja indywidualna1
1 000,00 pln + 23% VAT
Abonament roczny – licencja komercyjna2
2 500,00 pln + 23% VAT
Jednorazowe wykorzystanie3
250,00 pln + 23% VAT
Numery telefonów – SMS
Abonament roczny – licencja indywidualna1
1 000,00 pln + 23% VAT
Abonament roczny – licencja komercyjna2
2 500,00 pln + 23% VAT
Jednorazowe wykorzystanie3
250,00 pln + 23% VAT
Licencja indywidualna umożliwia korzystanie z bazy danych Listy Robinsonów na użytek własny firmy.
Licencja komercyjna umożliwia korzystanie z bazy danych Listy Robinsonów na użytek własny firmy
oraz w celu weryfikacji baz danych klientów, dla których firma świadczy usługi (np. firmy outsourcing
contact center).
1
Członkowie SMB korzystają z 50% upustu.
Członkowie SMB korzystają z 50% upustu.
3
Członkowie SMB korzystają z 50% upustu.
2
Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000222550,
NIP: 525-10-11-995, Regon: 011263596
www.listarobinsonow.pl
[email protected]
www.smb.pl
+48 22 555 33 10
Warunki płatności
Wpłaty za korzystanie z bazy danych Listy Robinsonów należy wpłacać na konto
Polskiego Stowarzyszenia Marketingu: 89116022020000000086182926 w terminie 14 dni
od złożenia poprawnie wypełnionej Deklaracji Przystąpienia.
*Licencja operatorska – Licencja dla operatorów działających na podstawie wpisu do
odpowiedniego rejestru UKE, pozwalająca na dokonywanie weryfikacji wysyłek
realizowanych przez podmioty trzecie, za pośrednictwem odpowiedniego operatora.
Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000222550,
NIP: 525-10-11-995, Regon: 011263596
Download