Bez tytułu slajdu

advertisement
SPECJALNOŚĆ
RYNEK FINANSOWY
opiekun specjalności:
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmioty związane z rynkiem finansowym
-
-
-
Instrumenty rynku finansowego i metody ich analizy
Segmenty rynku finansowego (rynek pieniężny, rynek
kapitałowy, rynek walutowy, rynek instrumentów
pochodnych, giełdy papierów wartościowych)
Instytucje finansowe (banki, zakłady ubezpieczeń, domy
maklerskie, instytucje doradztwa finansowego, instytucje
pośrednictwa finansowego)
Analiza ryzyka finansowego
TREŚCI PROGRAMOWE
Treści programowe spełniające standardy światowe:
-
Licencja CFA (Chartered Financial Analyst)
-
Licencja PRM (Professional Risk Manager)
-
Licencja FRM (Financial Risk Manager)
TREŚCI PROGRAMOWE
Treści programowe spełniające wymogi polskich licencji
profesjonalnych:
-
Licencja doradcy inwestycyjnego
-
Licencja maklera
WALORY SPECJALNOŚCI
Najbardziej aktualne treści programowe, dotyczące wydarzeń
na świecie (w tym na rynkach finansowych)
Uniwersalna, szeroka i zaawansowana specjalność, po której
łatwo jest studiować inne specjalności kierunku Finanse i
rachunkowość (odwrotna zależność niekoniecznie jest
spełniona)
Program specjalności ma u podstaw sprawdzone wzory
specjalności studiów jednolitych – Analityk finansowy i
zarządzanie ryzykiem (uznana przez FPAKE za
niekwestionowanego lidera w kraju)
WALORY SPECJALNOŚCI
Z uwagi na treści programowe spełniające standardy światowe
możliwość bezproblemowego kontynuowania studiów w
dobrych uczelniach zagranicznych
Łatwość kontynuacji na studiach II stopnia w języku
angielskim – Master Studies in Finance
Łatwość kontynuacji na studiach II stopnia w języku polskim,
zwłaszcza na specjalnościach: Zarządzanie ryzykiem,
Menedżer finansowy, Doradca finansowy, Nieruchomości
ZATRUDNIENIE
Zatrudnienie
Instytucje finansowe:
Banki, Domy maklerskie, Firmy doradztwa finansowego, firmy
pośrednictwa finansowego
Przedsiębiorstwa: działy finansowe
ZATRUDNIENIE NA ŚWIECIE
Z uwagi na treści programowe spełniające standardy światowe
łatwość znalezienia pracy za granicą, a także w
międzynarodowych korporacjach
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE OBOWIĄZKOWE
Rok 3, semestr 5, liczba godzin: 120, każdy przedmiot 30 godz.
Instrumenty finansowe
Bezpieczeństwo rynku usług finansowych
Rynek ubezpieczeń gospodarczych i emerytalnych
Finanse behawioralne
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORU
Rok 3, semestr 6, liczba godzin: 120, każdy przedmiot 30 godz.
4 przedmioty do wybrania
Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
Rynek nieruchomości
Konglomeraty finansowe
Elementy zarządzania portfelem
Etyka rynku finansowego
Nowe technologie rynku finansowego
INFORMACJE
Prof. Krzysztof Jajuga
[email protected]
Pokój 308 Z – w godzinach konsultacji lub w terminie
umówionym mailem
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards