Business Management

advertisement
SPECJALNOŚĆ: BUSINESS MANAGEMENT
Na rynku pracy zwiększa się zapotrzebowanie na osoby, które potrafią skutecznie
zarządzać przedsiębiorstwami oraz efektywnie współpracować z osobami pochodzącymi z
innych państw. Absolwent tej specjalności to osoba dysponująca umiejętnościami analizy
sytuacji rynkowej, oceny możliwości rozwoju organizacji oraz planowania działań i ich
skutecznej egzekucji. Po ukończeniu specjalności Business Management absolwent będzie w
stanie dokonać wszechstronnej diagnozy sytuacji przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem
wskaźników finansowych i pozafinansowych, a także przedstawić zarządowi spółki lub
potencjalnemu inwestorowi prognozowaną strategię przedsiębiorstwa w języku angielskim.
Ponadto, jest to osoba potrafiąca wykorzystywać narzędzia nowoczesnych technologii w
obszarze budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Cechą wyróżniającą absolwenta specjalności Business Management jest umiejętność
kompleksowego podejścia do problematyki zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem
języka angielskiego.
Informacji o specjalności udziela:
Dr hab. inż. Grzegorz Szymański, grzegorz.szymań[email protected]
Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji,
Zakład Innowacji i Marketingu,
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215 (Lodex)
Download