WSEWS Joanna Buchajska

advertisement
Slajd 1
a
k
s
KOŃCZYNA
DOLNA:
j
a
h
c
u
B
a
n
n
a
o
MIĘŚNIE
OBRĘCZY
Slajd 2
Do tej grupy należą mięśnie działające na staw biodrowy jako:
zginacze, prostowniki, odwodziciele, przywodziciele oraz rotatory
uda.
Otaczają one staw biodrowy ze wszystkich stron, często
zachodząc na siebie. Niektóre z nich mają rozległe szerokie przyczepy
początkowe i w związku z tym wachlarzowaty przebieg włókien
kierujących się do punktu przyczepu ścięgna końcowego. Efektem
takiego układu jest obecność części działających antagonistycznie
w jednym mięśniu.
Mięśnie te są z reguły krótkie ale ich przekrój fizjologiczny
jest znaczny. Dzięki temu, że rozpoczynają się na kościach miednicy,
a kończą w obrębie trzonu i krętarzy kości udowej – przytrzymują
głowę kości w panewce. Ma to istotne znaczenie ze względu
na znaczne obciążenie stawu biodrowego.
Rozpatruje się je topograficznie, dzieląc na mięśnie:
wewnętrzne i zewnętrzne.
J
S
Slajd 3
W
E
S
W
MM WEWNĘTRZNE
Należą do nich mięśnie położone w ścianie
tylnej jamy brzusznej i miednicy większej:
• lędźwiowy większy,
• biodrowy,
• lędźwiowy mniejszy.
Ze względu na wspólne ścięgno końcowe
pierwszych dwóch mięśni, noszą one nazwę
m. biodrowo-lędźwiowego.
Slajd 4
m. lędźwiowy większy
a
k
s
(m. psoas major)
PP: trzony kręgów Th 12 i od L1 do
L4 oraz wyrostki poprzeczne
wszystkich kręgów lędźwiowych
(od L1 do L5).
Mięsień biegnie ku dołowi
i bokowi, razem z m. biodrowym
wychodzi na udo pod więzadłem
pachwinowym. Ścięgna obu
mięśni łączą się i przebiegają po
przedniej ścianie torebki
stawowej stawu biodrowego.
j
a
h
c
u
B
a
n
n
a
o
PK: krętarz mniejszy kości
udowej.
Slajd 5
m. biodrowy
(m. iliacus)
PP: powierzchnia całego dołu
biodrowego.
Czynność m. biodrowo-lędźwiowego:
jest to najsilniejszy zginacz stawu
biodrowego, obraca również udo
na zewnątrz.
Ze względu na przyczepy położone
na kręgosłupie, przy działaniu
obustronnym zgina odcinek L kręgosłupa
(pochylenie tułowia ku przodowi),
kurcząc się jednostronnie może zginać
kręgosłup ku bokowi.
Przy ustalonym przyczepie końcowym,
w pozycji leżenie tyłem, unosi tułów do
siadu.
J
S
Slajd 6
W
E
S
W
m. lędźwiowy mniejszy
(m. psoas minor )
Jest to płaski mięsień
położony na powierzchni
przedniej m. lędźwiowego
większego.
PP: trzony kręgów Th12 i L1
PK: powięź biodrowa.
powięź
biodrowa
Czynność: napina powięź
biodrową.
Slajd 7
a
k
s
MM WEWNĘTRZNE
Do tej grupy zalicza się mięśnie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pośladkowy wielki,
pośladkowy średni,
pośladkowy mały,
naprężacz powięzi szerokiej,
gruszkowaty,
zasłaniacz wewnętrzny,
bliźniaczy górny i dolny,
czworoboczny uda,
zasłaniacz zewnętrzny
j
a
h
c
u
B
a
n
n
a
o
m. pośladkowy wielki
Slajd 8
(m. gluteus maximus)
Jest bardzo silnym mięśniem, związanym z pionową postawą
ciała. Leży na powierzchni tylnej miednicy i końcu górnym kości
udowej.
PP: powięź piersiowo-lędźwiowa, kość krzyżowa
i przylegająca część kości biodrowej oraz więzadło krzyżowoguzowe.
PK: głównie guzowatość pośladkowa kości udowej. Włókna części
górnej przechodzą we włókna ścięgniste, które wplatają się
w pasmo biodrowo-piszczelowe powięzi szerokiej uda.
Czynność: głównym zadaniem jest prostowanie stawu biodrowego.
Mięsień przykrywa od tyłu staw biodrowy i w związku
z tym część jego włókien biegnie powyżej osi strzałkowej stawu,
a druga część poniżej. Wynikiem takiego położenia jest działanie
mięśnia w płaszczyźnie czołowej : włókna górne mięśnia odwodzą
kończynę, a dolne przywodzą.
Dzięki skośnemu kierunkowi włókien, skurcz mięśnia obraca
kończynę na zewnątrz.
Poprzez pasmo biodrowo-piszczelowe mięsień ustala staw
kolanowy przy wyprostowanym kolanie.
J
S
Slajd 9
W
E
S
W
m. pośladkowy średni
(m. gluteus medius)
Leży na powierzchni bocznej miednicy.
PP: powierzchnia pośladkowa talerza kości biodrowej
między kresą pośladkową przednią i tylną. Od strony
bocznej rozpoczyna się także na powięzi przyczepiającej
się do grzebienia biodrowego (jej dalszy ciąg stanowi
pasmo biodrowo-piszczelowe).
PK: krętarz większy kości udowej.
Czynność: przy ustalonej miednicy jest najsilniejszym
odwodzicielem uda. Ze względu na wachlarzowaty
przebieg włókien część mięśnia położona jest do przodu
od osi poprzecznej stawu (część przednia) i w związku
z tym zgina staw biodrowy oraz obraca udo do
wewnątrz. Natomiast część tylna (położona do tyłu
od osi poprzecznej stawu) odpowiada za prostowanie
i obrót uda na zewnątrz.
Część tylna jest silniejsza.
Slajd 10
m. pośladkowy mały
a
k
s
(m. gluteus minimus)
PP: powierzchnia pośladkowa
talerza biodrowego między
kresą pośladkową przednią
i dolną.
PK: powierzchnia przednia
krętarza większego kości
udowej.
j
a
h
c
u
B
a
n
n
a
o
Czynność: podobnie jak
m. pośladkowy średni, ale jest
mięśniem słabszym.
m. naprężacz powięzi szerokiej
Slajd 11
(m. tensor fasciae latae)
PP: kolec biodrowy przedni górny i blaszka głęboka
powięzi szerokiej uda.
PK: powięź szeroka uda.
Czynność: jest to drugi co do siły działania
odwodziciel uda. Ze względu na położenie do przodu
od osi poprzecznej stawu biodrowego, zgina staw
biodrowy. Podczas zginania obraca udo do
wewnątrz.
Przy wyprostowanym kolanie ustala staw kolanowy
i napręża powięź szeroką.
J
S
Ścięgna końcowe mięśni: pośladkowego
wielkiego, średniego i naprężacza powięzi szerokiej
tworzą pasmo biodrowo-piszczelowe powięzi
szerokiej uda, którego przyczep końcowy znajduje się
na kłykciu bocznym kości piszczelowej.
Slajd 12
W
E
S
W
m. gruszkowaty
(m. piriformis)
PP: powierzchnia kręgów od S2 do S4
(nie zasłania otworów krzyżowych).
PK: krętarz większy kości udowej.
Czynność: obraca udo na zewnątrz.
Slajd 13
a
k
s
m. zasłaniacz wewnętrzny
(m. obturatorius internus)
PP: błona zasłonowa i jej
otoczenie kostne.
PK: dół krętarzowy.
j
a
h
c
u
B
a
n
n
a
o
Czynność: obraca udo na
zewnątrz.
m. bliźniaczy górny (m. gemellus superior)
Slajd 14
m. bliźniaczy dolny (m. gemellus inferior)
PP: brzeg wcięcia kulszowego
mniejszego w sąsiedztwie
m. zasłaniacza wewnętrznego.
PK: ścięgna częściowo kończą
się w ścięgnie m. zasłaniacza
wewnętrznego i w dole
krętarzowym.
J
S
Czynność: obracają udo na
zewnątrz.
Slajd 15
W
E
S
W
m. czworoboczny uda
(m. quadratus femoris)
PP: guz kulszowy.
PK: grzebień międzykrętarzowy kości
udowej.
Czynność: silnie obraca udo na zewnątrz
i przywodzi.
Slajd 16
a
k
s
m. zasłaniacz zewnętrzny
(m. obturatorius externus)
PP: powierzchnia zewnętrzna błony zasłonowej i jej otoczenie
kostne w części przyśrodkowej i dolnej otworu zasłonionego.
PK: dół krętarzowy.
j
a
h
c
u
B
a
n
n
a
o
Czynność: obraca udo na zewnątrz i stabilizuje staw biodrowy.
Ścięgno końcowe mięśnia jest widoczne po rozciągnięciu
mięśnia bliźniaczego dolnego i czworobocznego uda.
J
S
W
W
E
S
Download