Poznań, dnia 29

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje organizację imprez okolicznościowych dla seniorów
z terenu Osiedla Rataje.
1. Organizacja ,, Spotkania Wigilijnego Seniorów’’ z terenu
os. Piastowskiego: w Domu Kultury ,, Na Skarpie’’ lub placówce oświatowej
lub lokalu gastronomicznym na terenie os. Piastowskiego
Planowany termin spotkanie 20 grudnia 2012 r.
Czas trwania spotkania od godz. 16.00 – 20.00
Miejsce : Dom Kultury ,, Na Skarpie’’ os. Piastowskie 104 lub placówka oświatowa
lub lokal gastronomiczny na terenie os. Piastowskiego w Poznaniu
Planowana liczba uczestników 120 osób
2. Organizacja ,, Spotkania Wigilijnego Seniorów’’ z terenu
os. Jagiellońskiego, Powstań Narodowych i Oświecenia: w Domu Kultury
,, Jagiellonka’’ lub placówce oświatowej lub lokalu gastronomicznym na terenie
osiedli: Jagiellońskiego, Powstań Narodowych i Oświecenia
Planowany termin spotkanie 14 grudnia 2012 r.
Czas trwania spotkania od godz. 16.00 – 20.00
Miejsce: Dom Kultury ,,Jagiellonka’’ os. Jagiellońskie 120 lub placówka oświatowa
lub lokal gastronomiczny na terenie osiedli: Jagiellońskiego, Powstań Narodowych
i Oświecenia w Poznaniu
Planowana liczba uczestników 120 osób
3. Organizacja ,, Spotkania Wigilijnego Seniorów’’ z terenu
os. Jagiellońskiego, Powstań Narodowych i Oświecenia : w Domu Kultury
,, Jagiellonka’’ lub placówce oświatowej lub lokalu gastronomicznym na terenie
osiedli: Jagiellońskiego, Powstań Narodowych i Oświecenia
Planowany termin spotkanie 20 grudnia 2012 r.
Czas trwania spotkania od godz. 14.00 – 18.00
Miejsce Dom Kultury ,,Jagiellonka’’ os. Jagiellońskie 120 lub placówka oświatowa
lub lokal gastronomiczny na terenie osiedli: Jagiellońskiego, Powstań Narodowych
i Oświecenia w Poznaniu w Poznaniu
Planowana liczba uczestników 143 osób
4. Organizacja ,, Spotkania Wigilijnego Seniorów’’ z terenu
os. Armii Krajowej, Rzeczypospolitej i Bohaterów II Woj. Światowej
w : Domu Kultury ,,Jędruś’’ lub placówce oświatowej lub lokalu gastronomicznym
na terenie osiedli: os. Armii Krajowej, Rzeczypospolitej i Bohaterów II
Woj. Światowej
Planowany termin spotkanie 18 grudnia 2012 r.
Czas trwania spotkania od godz. 16.00 – 20.00
Miejsce: Dom Kultury ,,Jędruś’’ os. Armii Krajowej 101 lub placówka oświatowa
lub lokal gastronomiczny na terenie osiedli: Armii Krajowej, Rzeczypospolitej
i Bohaterów II Woj. Światowej w Poznaniu
Planowana liczba uczestników 80 osób
Do zadań wykonawcy należy:
I. Przygotowanie graficzne, druk zaproszeń i plakatów oraz ich dystrybucja:
1. przygotowanie graficzne, druk 20 szt. ( po 5 szt. na każdy termin) kolorowych
plakatów formatu A 3 ( z opracowaniem szaty graficznej a także z uwzględnieniem
motywów Bożonarodzeniowych)- papier matowy o gramaturze 135g/m2 .
Każdy z plakatów winien zwierać informację o miejscu i terminie spotkania .
Rozwieszenie plakatów (w miejscach publicznych - po uprzednim uzgodnieniu
z przewodniczącym Zarządu Osiedla Rataje) należy do wykonawcy umowy.
2. Przygotowanie graficzne i druk 470 szt. kolorowych blankietów zaproszeń
z motywem Bożonarodzeniowym - papier matowy o gramaturze 135g/m2
(odpowiednio do terminów spotkań i liczby uczestników poszczególnych spotkań)
oraz przekazanie ich do dnia 5 grudnia 2012r. Przewodniczącemu Zarządu Osiedla
Rataje.
TEKST ZAPROSZEŃ
„ Rada Osiedla ,,Rataje’’ ma zaszczyt zaprosić Seniorów na spotkanie Wigilijne
które odbędzie się w dniu ........ grudnia 2012 r. w ................ .........................................
na os. ................................................. o godz. .............................. .
( teksty zaproszeń dostosowane do poszczególnych spotkań,)
II. Wynajem w Klubach Osiedlowych lub placówkach oświatowych lub lokalach
gastronomicznych na terenie osiedli sal oraz ich przygotowanie, organizacja
spotkań:
1. Wynajem sal
2. Udekorowanie sal, przygotowanie poczęstunku:
- zakup i nakrycie stołów białymi obrusami
- zakup i rozłożenie na stołach kolorowych serwetek papierowych rozłożenie
nakryć/ plastikowych talerzy, kubeczków, sztućców na przewidywaną liczbę
uczestników.
- ustawienie na stołach dekoracji świątecznych (świece, bombki ,igliwie, kwiaty –
gwiazdy betlejemskie )oraz serwetników z białymi serwetkami w niezbędnej
ilości.
- zakup i ułożenie artykułów spożywczych: garmażerki na zimno ( porcja 100g) :
po 360 porcji na każde z trzech spotkań- opisanych w pkt. 1,2,4 ( 120 porcji ryby
w galarecie, 120 porcji schabu w galarecie, 120 porcji szparagów w szynce i
galarecie), 429 porcji na jedno spotkanie- opisane w punkcie 3 (143 porcji ryby
w galarecie, 143 porcji schabu w galarecie, 143 porcji szparagów w szynce i
galarecie) oraz ciasta minimum 4 rodzaje ciast na talerzach i półmiskach :ciasto
kruche, drożdżowe, makowce i pierniki pokrojone na przewidywaną ilość porcji
( ok. 20 kg na jedno spotkanie)
- zakup i rozłożenie na stołach owoców : banany ( 40 kg.), jabłka ( 30 kg.) ,
mandarynki ( 40 kg.), winogrona ( 15 kg.) w podziale na cztery spotkania
- zakup i rozłożenie na stołach słodyczy :
 po 3 kg cukierków czekoladowych typu „ Michałki” na każde spotkanie,
 po 3 kg ciastek w czekoladzie na każde spotkanie,
-
-
 po 3 kg pierników w polewie czekoladowej na każde spotkanie,
 po 3 kg pierników bez polewy na każde spotkanie,
zakup cukru ( 8 kg.), cytryn ( 4 kg.) ,śmietanki( ok. 400 szt.). i kawy :
rozpuszczalnej( 12 opakowań po 200g) i mielonej ( 12 opakowań po 200g) oraz
herbaty ekspresowej ( 500 szt. saszetek). w podziale na 4 spotkania
po udekorowaniu i zastawieniu stołów produktami spożywczymi przygotowanie
i wniesienie w dzbankach kawy i herbaty
3.Przygotowanie sceny wraz nagłośnieniem na występy artystyczne
- zapewnienie i obsługa nagłośnienia niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia
spotkania i programu artystycznego.
Kolumny głośnikowe + odsłuchy 2 szt x 1000 W
Mikrofony i statywy
4 szt
Mikrofon bezprzewodowy
1 szt.
Konsoleta
1 szt
Odtwarzacz CD.
1 szt.
4.Zapewnienie programu artystycznego związanego z tematyką Bożonarodzeniową:
- czas trwania trzech koncertów ( spotkania opisane w punktach: 1,2,4) od godz.
18.15 – 19.00
- czas trwania jednego koncertu( spotkanie opisane w punkcie 3) od godz.16.15 –
17.00
Program artystyczny: koncert kolęd w wykonaniu zespołu „ WRZOSY”
5. Obsługa szatni
6. Sprzątanie sal po zakończeniu spotkań (w dniu spotkań)
Download