Przetarg nieograniczony – wykonanie malowania klatek

advertisement
Przetarg nieograniczony – wykonanie malowania klatek schodowych w
budynkach na osiedlach Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych
Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni
Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:
wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach na osiedlach Jagiellońskim
35-41, Oświecenia 91-97, 102-103 oraz Powstań Narodowych 50-55 w Poznaniu.
Termin składnia ofert: do 10.04.2017 r., godz. 13:00,
Otwarcie oferty: 10.04.2017 r., godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.
Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie
wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą
upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedla, tel. 61 877 39 31
w. 215. Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr
5, tel. 61 877 39 31 w. 210 wyłącznie w godz.10:00-13:00. Rozpatrywane będą tylko oferty
opracowane wg powyższych danych.
Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych zastrzega sobie
prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Download