V Międzyszkolny Konkurs Recytacji Prozy Dziecięcej

advertisement
V Międzyszkolny Konkurs Recytacji Prozy Dziecięcej
organizowany przez
Szkołę Podstawową nr 19 im. Stanisława Staszica
w Poznaniu os. Oświecenia 1
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać do dnia 25 lutego 2008 roku
na adres: SP nr 19; 61-205 Poznań os.Oświecenia 1 lub faxem 0618758675
na nazwiska organizatorów A. Forszpaniak, M. Matecka.
L.p.
Imię i nazwisko uczestnika
Klasa
Szkoła
Tytuł baśni
Imię i nazwisko
nauczyciela
1.
2.
3.
Konkurs odbędzie się 7 marca 2008 roku o godzinie 12.00 w siedzibie szkoły.
Miejsce konkursu: SP nr 19 os. Oświecenia 1 61- 205 Poznań
fax. 0618758675, tel. 0618750722
Download