ikony oświecenia: ignacy krasicki

advertisement
Warszawa, 19.03.2013 r.
IKONY OŚWIECENIA: IGNACY KRASICKI
Warsztaty dla młodzieży i dorosłych w Muzeum Łazienki Królewskie
W najbliższą sobotę, 23 lutego 2013 r., o godz. 14.00, Ośrodek
Edukacji
Muzeum
Łazienki
Królewskie
zaprasza
do udziału w spotkaniu warsztatowym z cyklu Ikony Oświecenia.
Zajęcia poświęcone Ignacemu Krasickiemu odbędą się w Starej
Pomarańczarni.
Na scenie Teatru Stanisławowskiego w Starej Pomarańczarni, uczestnicy przybiorą
maski wielu ról pełnionych przez Ignacego Krasickiego. Studiując wybrane fragmenty
Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki, porozmawiają o dylematach filozofii
oświecenia.
Ikony Oświecenia to otwarte spotkania warsztatowe ukazujące życie i twórczość
pisarzy, artystów i teoretyków, którzy stali się ikonami epoki Oświecenia. Celem zajęć
jest poznanie głównych nurtów myśli i sztuki drugiej połowy XVIII wieku.
Warsztatowy charakter spotkań pozwala lepiej zrozumieć wyznawane wówczas idee
i głoszone teorie.
Najbliższe spotkanie poprowadzi Anna Maria Cyrych – edukator Ośrodka Edukacji
Muzeum Łazienki Królewskie, studentka filologii polskiej na Uniwersytecie
Warszawskim. Jest również przewodnikiem miejskim po Warszawie.
Bilet wstępu: 15 zł
Obowiązuje rezerwacja: [email protected]
Kontakt dla Mediów:
Artur Stefaniak
[email protected]
pr manager, pr victoria promotion
Tel. 22 629 57 75
Kom. 502 782 783
Download