129 Kultura oświecenia w Polsce

advertisement
129 Kultura oświecenia w Polsce
Test wielokrotnego wyboru
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi na każde pytanie.
1. Z jakiego państwa do Polski docierały głównie idee oświecenia?
a)
b)
c)
z Włoch
z Gracji
z Francji
2. Rozmowami na jaki temat były poświęcane ?obiady czwartkowe??
a)
b)
c)
polityki państwa
literatury
oświaty
3. Który z polskich literatów napisał pierwszą komedię?
a)
b)
c)
Julian Ursyn Niemcewicz
Ignacy Krasicki
Hugo Kołłątaj
4. W którym roku powstało pierwsze ministerstwo oświaty?
a)
b)
c)
w 1772
w 1773
w 1774
5. Co przyczyniło się do odradzania się badań i nauk w Polsce okresu oświecenia?
a)
b)
c)
zapoczątkowanie badań prowadzonych przez braci Śniadeckich
mecenat króla
pojawianie się wydawnictw przedstawiających zdobycze nauki
6. Który uczony w oświeceniu przedstawił klasyfikację polskiej flory?
a)
b)
c)
Marcin Poczobutt-Odlanicki
Jan Chrystian Kamsetzer
Krzysztof Kluk
7. Karol Perthees:
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
a)
b)
c)
był twórcą szczegółowej mapy Rzeczypospolitej
założył obserwatorium w 1753 r.
był współtwórcą podręcznika do chemii
8. W jakim mieście powstało polskie Towarzystwo Przyrodnicze?
a)
b)
c)
w Krakowie
w Warszawie
w Gdańsku
9. Który z artystów oświecenia osiedlił się w Polsce?
a)
b)
c)
Bernardo Bellotto
Marcello Bacciarelli
Andre Le Brun
10. Jakie dziedziny sztuki oświecenia obejmował mecenat Stanisława Augusta Poniatowskiego?
a)
b)
c)
malarstwo
architekturę
rzeźbę
11. Jaka pracownia kształciła polskich malarzy:
a)
b)
c)
pracownia malarska Bacciarellego
pracownia malarska Bellotta
pracownia malarska Canaletta
12. Co było największym dziełem architektury oświecenia w Polsce:
a)
b)
c)
przebudowa Zamku Królewskiego i pałacu Łazienkowskiego
budowa Akademii Sztuk Pięknych
budowa Pałacu Królewskiego i Łazienkowskiego
13. Jaka grupa społeczna wysunęła inicjatywę budowy domów handlowych i bankierskich?
a)
b)
c)
bogata szlachta
mieszczaństwo
szlachta
14. Kto nie był uczniem Jana Norblity?
a)
b)
c)
Aleksander Orłowski
Chrystian Piotr Aigner
Franciszek Smuglewicz
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
15. Rozwój architektury neogotyckiej i neoklasycystycznej w Polsce przypadł:
a)
b)
c)
w latach sześćdziesiątych XIX w.
w połowie XIX w.
w pierwszym trzydziestoleciu XIX w.
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
Download