Teatr epoki oświecenia- ludzie oświecenia cenili teatr

advertisement
Teatr epoki oświecenia- ludzie oświecenia cenili teatr bardzo wysoko. Wedle ówczesnych
koncepcji miał on przede wszystkim nauczać, być miejscem, gdzie propaguje się nowe
postawy i nowy model społeczeństwa. Krasicki- nazwano go „księciem poetów polskich”
choć poetą bywał rzadko. Jeden z głównych przedstawicieli polskiego Oświecenia. Krasicki
to typ dowcipnego, pełnego dystansu do rzeczywistości, mistrz słowa i celnej sentencji.
Satyry- gatunek literacki wywodzący się ze starożytności, ośmiesza i piętnuje ukazywane w
niej zjawiska lub postaci. Satyry Krasickiego- (w sumie 21 utworów) to dzieło dojrzałego
mistrza, a zarazem pozbawionego człowieka złudzeń. Prezentuje rzeczywistość w krzywym,
komicznym zwierciadle, z pozoru poucza, ale bez specjalnego zapału. Bajka- to gatunek
wywodzący się od półlegendarnego Ezopa, mistrza krótkiej prozaicznej opowieści, której
bohaterami bywały najczęściej zwierzęta, przedmioty, zjawiska przyrody. Bajki
Krasickiego-właśnie w tych krótkich wierszykach sentencjonalny, precyzyjny styl poety
świeci pełnym blaskiem. W kilku zaledwie zdaniach potrafi opowiedzieć jakąś historyjkę.
Dwa zbiory bajek(1779 i 1802) to ponury obraz kalekiego i pokracznego świata, w którym
pokazana jest podłość, zło i przemoc. Rokoko- był to styl, który rozwinął się w sztuce
XVIII, w opozycji do dominującego w tej epoce klasycyzmu. W literaturze rokoko objawiło
się zamiłowaniem do elegancji formy i subtelności treści. Sentymentalizm- nazywamy prąd
literacki, który rozwinął się w europejskim oświeceniu w opozycji do dominującego
klasycyzmu. Sentymentalizm był nastawiony na penetrację wewnętrznego, uczciwego życia
człowieka. Franciszek Karpiński(1741-1825)- pochodził ze skromnej rodziny szlacheckiej,
pisywał sielanki i pieśni, nie lubił dworskiego i miejskiego życia, gorliwy czytelnik
Rousseau. Liryka ludowa- charakteryzuje się ona: prostotą formy- zwykle konstrukcja
utworu opiera się na paralelizmach i symetrycznych powtórzeniach, -konsekwentnym
kojarzeniem przeżyć ludzkich, -śpiewnością. Periodyzacja- oświecenie w Europie od końca
XVII w., do początku XIX w. W Polsce wczesna faza zaczęła się w latach 40-stych XVIII w,
i trwała do 1764 r, szczyt oświecenia w Polsce1764-1795, schyłek 1795-1822.
Racjonalizm-Rozmyślanie Kartezjusza (Myśle więc jestem)Definicja człowieka jako istotę
myślącą
Ateizm-Ludzie nie wierzący w boga
Deizm-Ludzie wierzący w boga i wiedzą że stworzył ziemie ale nie ingeruje w życie
Empiryzm-Kierunek filozoficzny uznający za podstawę poznania świata metody
doświadczalne prawdzie jest tylko to co jest dośw.Udowodnione
Libertynizm-dążenie do wszelkich rozkoszy unikanie przykrości ,nie należy bać się śmierci
Klasycyzm-
napisze analize utworu balon str 174, pojecia ze strony 179, hymn do miłości
ojczyzny analize, , klasycyzm
Download