odruchy - fizjologia - lezeikwicze

advertisement
odruchy.doc
(68 KB) Pobierz
•
Rdzeń kręgowy
substancja biała otacza substancje szarą
Substancja biała (mielina) składa się z mielinowych i bezmielinowych
aksonów neuronów
Substancja szara (ciałka Nissla) składa się z ciał neuronów
Substancja biała
• w substancji białej znajdują się
- drogi wstępujące (czuciowe), które przewodzą impulsy do mózgu
- drogi zstępujące (ruchowe), które przewodzą impulsy z mózgu do
mięśni szkieletowych
• nazwa drogi uzależniona od miejsca w substancji białej i oraz tego
gdzie się zaczyna a gdzie kończy
Funkcja rdzenia kręgowego
przewodzenie impulsów nerwowych (istota biała)
- impulsów czuciowych do mózgu
- impulsów ruchowych z mózgu do mięśni
miejsce integracji odruchów rdzeniowych (istota szara)
•
•
Prawo Bella – Magendiego (prawo jednokierunkowego przewodnictwa) –
informacja dośrodkowa jest przewodzona przez korzenie grzbietowe, a
informacja odśrodkowa przez korzenie brzuszne
Odruch jest to odpowiedź efektora wywołana przez bodziec działający na
receptor
i wyzwolona za pośrednictwem układu nerwowego
Łuk odruchowy jest to droga jaką przebywa impuls nerwowy od
receptora
do efektora
•
•
Łuk odruchowy - budowa
• receptor
aferentne włókno nerwowe (dośrodkowe, czuciowe)
• ośrodek nerwowy
eferentne włókno nerwowe (odśrodkowe, ruchowe)
•
•
Odruchy
• są przewidywalne
• dostarczają informacji o funkcjonowaniu układu nerwowego
uszkodzenie części łuku odruchowego powoduje brak odruchu lub
powstanie odruchu patologicznego
•
Rodzaje odruchów
• bezwarunkowe i warunkowe
• rdzeniowe i mózgowe
• somatyczne i autonomiczne
• monosynaptyczne i polisynaptyczne
• wygasające ( noworodkowe ) i niewygasające
fizjologiczne i niefizjologiczne (np. odruch Babińskiego)
Odruchy
Odruchy warunkowy
bezwarunkowy
wrodzone
nabyte
gatunkowe
indywidualne
zamykają się na
niższych odcinkach osi
mózgowo-rdzeniowej
dojrzałe w okresie
urodzenia lub dojrzewają
po krótkim czasie po
urodzeniu
•
•
efektor
zamykają się na
poziomie kory mózgowej
tworzą się przez
przetarcie określonych
dróg w układzie
nerwowym
istnieją stale
są zmienne
najprostszy sposób
odpowiedzi układu
nerwowego
złożona odpowiedź
układu nerwowego
Rodzaje odruchów
rdzeniowy, kiedy integracja bodźca zachodzi w istocie szarej
rdzenia
• mózgowy, kiedy integracja bodźca zachodzi w mózgu
Rodzaje odruchów
somatyczny, efektor: mięśnie szkieletowe, łatwe do diagnozowania,
odruch kolanowy
•
autonomiczny (trzewny), efektor: mięsień serca i mięśnie
gładkie, trudne
do diagnozowania, odruch żreniczny
Rodzaje odruchów
monosynaptyczny – jego łuk odruchowy składa się z 2 neuronów
(czuciowego
i ruchowego) i 1 synapsy, która znajduje się w rogach przednich
rdzenia kręgowego, odruch kolanowy (na rozciąganie)
• polisynaptyczny - jego łuk odruchowy stanowią 3 neurony
(czuciowy, pośredni, ruchowy) lub więcej oraz 2 synapsy, odruch
zginania, skrzyżowany wyprostny, odwrotny na rozciąganie
•
Odruchy miotatyczne, na rozciąganie (monosynaptyczne)
• odruch kolanowy (rzepkowy) L3, L4 – uderzenie w więzadło
rzepkowe wywołuje rozciągnięcie m. czworogłowego
i wyprostowanie w stawie kolanowym
• odruch skokowy (odruch ze ścięgna piętowego Achillesa) S1, S2 –
uderzenie
w ścięgno piętowe (Achillesa) wywołuje odruch piętowy,
spowodowany odruchowym skurczem mięśnia dwugłowego łydki
• odruch mięśnia dwugłowego (zginacza łokcia) C5, C6
• odruch mięśnia trójgłowego (prostownika łokcia) C7, C8 –
uderzenie w ścięgno mięśnia trójgłowego ramienia powoduje
wyprostowanie w stawie łokciowym jako skutek odruchowego
skurczu m. trójgłowego ramienia
Odruch na rozciąganie (miotatyczny)
• receptor (wrzecionko nerwowo-mięśniowe)
• neuron czuciowy pierwszorzędowy z ciałem w zwoju korzenia
grzbietowego
• neuron ruchowy usytuowany w rogach brzusznych istoty szarej
rdzenia kręgowego
• efektor
•
•
Wrzecionka nerwowo-mięśniowe
są to wrzecionowate skupiska włókien mięśniowych, zakończeń
włókien nerwowych czuciowych i eferentnych
włókna znajdujące się w obrębie wrzeciona nazywane są włóknami
intrafuzalnymi, a znajdujące się poza wrzecionem, odpowiadajace
za prace mięśnia włóknami mięśniowymi ekstrafuzalnymi
włókna ekstrafuzalne są unerwione przez motoneurony alfa, a
włókna intrafuzalne przez motoneurony gama
• zakończenia neuronów czuciowych, które reagują na stopień
rozciągnięcia wrzeciona owijają się wokół 3-10 włókien
mięśniowych intrafuzalnych, które nie mogą się kurczyć
• wrzeciona zawierają zakończenia włókien czuciowych typu Ia
(reaguja szybko gdy mięsień jest rozciągany) i II ((reagują wolniej)
•
•
•
Odruch podeszwowy prawidłowy
podrażnienie skóry stopy na podeszwie wywołuje podeszwowe
zgięcie palców, zgięcie grzbietowe stopy i cofnięcie kończyny
Odruch Babińskiego – uszkodzenie dróg ruchowych
zgięcie grzbietowe palucha i wachlarzowe rozłożenie pozostałych
palców
Wstrząs rdzeniowy przerwanie ciągłości rdzenia
• następstwa zależą od wysokości przerwania (C1–C4 – śmierć, C4–
C5 tetraplegia
• objawy dotyczą partii ciała poniżej przerwania
- zniesienie ruchów i czucia
- zniesienie odruchów rdzeniowych
- pojawienie się nieprawidłowych odruchów: odruchu Babińskiego i
odruchu masowego (podrażnienie skóry na podeszwie zgięcie palców i
stopy, cofnięcie obu kończyn i jednoczesne oddanie moczu i kału)
• podwyższenie odruchów (hyperrefleksja)
Plik z chomika:
lezeikwicze
Inne pliki z tego folderu:

Rodzaje receptorów i ich adaptacja.ppt (552 KB)
 Układ dokrewny.doc (100 KB)
 Układ krążenia (2).doc (115 KB)
 układu pokarmowy.doc (189 KB)
 krew.doc (95 KB)
Inne foldery tego chomika:





Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
anatomia
biochemia
biofizyka
dietetyka
genetyka
Download