Zakład Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu

advertisement
Zakład Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz
Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
„SĄSIEDZTWA III RP – UKRAINA”
która odbędzie się w dniach 10–11.04.2014 r. we Wrocławiu.
Wprawdzie sąsiedztwa są zjawiskiem temporalnym, trudno nie zauważyć, że porządkują one
rzeczywistość społeczną. Chociaż sąsiedzi nie zawsze są widoczni, to jednak zawsze są nośnikami
jakiegoś emocjonalnego ładunku. Według Richarda Grathoffa, „sąsiedzi przejawiają się w szczególnej
postaci intersubiektywności jako najbliżsi Inni poza obrębem milieu. Wyznaczają oni granice i
pogranicza milieu”. Mając na względzie rozległość materiału, jaki udaje się zebrać badaczom
społecznym w odniesieniu do polskich pograniczy – owych pomostów między dwoma krajami i
społeczeństwami – można przypuszczać, że nie mniej interesujące i treściwe okażą się rozważania
poświęcone większym całościom – sąsiedztwom.
Takie ujęcie problemu zachęca do refleksji nad pytaniem o sposoby praktykowania poszczególnych
sąsiedztw III Rzeczpospolitej. Realizacji powyższego celu służy cykl międzynarodowych konferencji
naukowych, organizowanych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławski
Oddział PTS. Wyrażamy nadzieję, że spotkania te obejmą swym zasięgiem wszystkich sąsiadów Polski
– dotychczas udało się zrealizować sesje poświęcone sąsiedztwu polsko-litewskiemu (2011 r.) oraz
polsko-czeskiemu (2012 r.), na rynku wydawniczym pojawiły się zaś stosowne publikacje (więcej
informacji na temat obu zbiorów można znaleźć na stronie internetowej wydawnictwa:
www.gajt.com.pl).
Kolejnym państwem przykuwającym naszą uwagę jest Ukraina. Rzecz wydaje się intrygująca choćby z
tego powodu, że liczące sobie bez mała ćwierć wieku najnowsze dzieje stosunków polsko-ukraińskich
obfitowały w nietuzinkowe zdarzenia o charakterze społecznym, politycznym czy gospodarczym. To
prawda, że niektóre z nich – pomarańczowa rewolucja, Euro 2012 czy negocjacje dotyczące
podpisania przez Kijów umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską – jawiły się jako wyjątkowo
wdzięczny obiekt zainteresowania mediów, gdyż pozwalały sądzić, że oto historia dzieje się niejako
na naszych oczach. Jednak niezależnie od tych szczególnych okoliczności Ukraina wydaje się być
państwem, które na tle słabnącego zainteresowania Europejczyków sprawami ich wspólnego
kontynentu wciąż dysponuje niemałym potencjałem, kierującym uwagę polskiego odbiorcy
komunikatów medialnych na to, co ma miejsce po drugiej stronie Bugu.
Mamy nadzieję zainteresować zaproponowaną przez nas problematyką możliwie szerokie grono
badaczy, ale także publicystów oraz innych ekspertów i przedstawicieli instytucji zajmujących się
współczesnym, tj. po 1989 r., obliczem sąsiedztwa Polski z Ukrainą, widzianym przez pryzmat
zagadnień o charakterze społecznym. Naszą ambicją jest zebranie tych osób – Polaków, Ukraińców i
przedstawicieli innych narodów – w jednym czasie i miejscu celem wygłoszenia przez nich swych
referatów oraz dostarczenie im sposobności do wymiany poglądów. Planujemy wydanie zbioru
artykułów o sąsiedztwie polsko-ukraińskim.
Organizatorzy proponują, by prezentowane referaty koncentrowały się wokół kwestii stanowiących o
społecznym obliczu sąsiedztwa polsko-ukraińskiego w mijającym ćwierćwieczu. Prezentowane
referaty mogłyby zatem dotyczyć takich kwestii, jak:
- problemy społeczne na transgraniczu polsko-ukraińskim;
- społeczny wymiar współpracy polsko-ukraińskiej;
- sytuacja Polaków na Ukrainie i Ukraińców w Polsce;
- obraz Polski i Polaków na Ukrainie oraz Ukrainy i jej mieszkańców w Polsce;
- sąsiedztwo polsko-ukraińskie w kontekście idei Europy Środkowej;
- wątki polskie w ukraińskiej oraz ukraińskie w polskiej literaturze, sztuce, filmie;
- płaszczyzny wzajemnego zainteresowania Polaków i Ukraińców – sobą oraz krajem sąsiada;
- współczesna recepcja polskich Kresów na Ukrainie i ukraińskich Kresów w Polsce.
Organizatorzy konferencji: dr Julita Makaro, dr Marcin Dębicki
Sekretarz naukowy konferencji: dr Kamilla Dolińska
Językami konferencji są język polski i angielski.
Opłata konferencyjna wynosi 300 zł (dla doktorantów – 250 zł) i obejmuje: obiady (10 i 11 IV), napoje podczas
konferencji, wieczorny spacer po Wrocławiu z przewodnikiem (10 IV), publikację artykułu (po recenzji).
Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.
Zgłoszenia tematów wystąpień oraz abstraktów (maks. 1000 znaków) prosimy wysyłać do 15 stycznia 2014 r. na
adres: [email protected]
O akceptacji referatu poinformujemy do 31 stycznia 2014 r.
Karta zgłoszenia oraz inne informacje o konferencji znajdują się na: http://www.socjologia.uni.wroc.pl
Opłatę należy kierować na konto:
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
przelew w złotówkach – BZ WBK S.A. 4 O/Wrocław, ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław
nr: 09 1090 2503 0000 0001 1110 6022
przelew w euro – BZ WBK S.A. 1 O/Wrocław, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
nr: PL 56 1090 2398 0000 0001 1108 0646
Kod Swift: WBK PPL PP
W tytule zapłaty proszę wpisać: „Sąsiedztwa – Ukraina”
Download