Algorytmy i Struktury Danych Zagadnienia do przećwiczenia na

advertisement
Algorytmy i Struktury Danych
Zagadnienia do przećwiczenia na egzamin „0” na 30 stycznia 2015 r.
1. Na wybranym przykładzie pokazać w kolejnych krokach sortowanie: mergesort (przez
scalanie), quicksort (szybkie), countingsort (przez zliczanie z obliczaniem pozycji na których
mają być wpisane liczby), bucketsort (kubełkowe)
2. Na podstawie podanej tablicy zbuduj kopiec i posortuj jego elementy sortowaniem przez
kopcowanie.
3. Na podstawie podanej sekwencji utwórz kodowanie Huffmana
4. Zamień podaną postać grafu na: listę sąsiedztwa, macierz sąsiedztwa i podaj kolejność
wierzchołków przy przechodzeniu grafu: wszerz, w głąb.
5. Wykorzystując algorytm Dijkstry znajdź najkrótszą ścieżkę w podanym grafie.
6. Znajdź minimalne drzewo rozpinające wykorzystujące algorytm: Kruskala, Prima.
Download