Uploaded by User3613

przykładowy egzamin PUL

advertisement
Imię
Nazwisko
Nr albumu/grupy
ZE
P
1
2
X
X
X
X

1. Dla funkcji podanej w tablicy obliczyć wszystkie minimalne zbiory argumentów z najmniejsza liczbą
argumentów. Zmienne niezbędne tej funkcji to: x4, x6.
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
x1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
x2
0
0
1
1
1
0
0
0
1
x3
0
1
0
1
0
0
1
1
1
x4
0
1
1
0
0
0
0
0
0
x5
1
1
1
1
1
1
0
1
1
x6
0
1
1
1
0
1
0
1
0
x7
1
0
0
1
1
0
0
0
1
f
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2. Zaprojektować minimalny automat Mealy’ego z jednym wejściem i jednym wyjściem, badający „trójki”
symboli wejściowych. Sygnał wyjściowy pojawiający się podczas trzeciego skoku sygnału wejściowego ma
mieć wartość 1 po wykryciu w ciągu wejściowym „trójki” < tu wybrana trójka >, wartość 0 dla innych
„trójek”. Sygnał wyjściowy podczas 1 i 2 skoku sygnału wejściowego powinien mieć wartość 0. Po zbadaniu
kolejnej „trójki” automat ma wracać do stanu początkowego. Podać funkcję wyjścia i funkcje wzbudzeń dla
realizacji na przerzutnikach typu D, T, JK, SR (typ przerzutnika będzie podany).
3. Zminimalizować liczbę stanów automatu dla podanej tabeli przejść-wyjść. Podać automat minimalny.
S
x
1
2
3
4
5
6
7
8
Pary zgodne: (1,3), (1,5), (2,3), (2,4),(2,8),(3,4),(3,5),(3,8),(4,8),(5,8),
(6,8)
0
1
0
1
2
4
3
2
4
7
3
–
6
1
–
5
8
2
6
3
0
1
–
1
0
1
1
–
0
0
0
–
–
0
1
0
2
3
4
5
6
7
8
1 2 3 4 5 6 7
Download