Główne zagadnienia X Forum Europa – Ukraina

advertisement
Główne zagadnienia X Forum Europa – Ukraina
Jak wspólnota międzynarodowa może pomóc Ukrainie?
Ukraina walczy z rosyjską agresją na wschodzie i południu starając się jednocześnie
zatrzymać kryzys gospodarczy. Władze w Kijowie wielokrotnie podkreślały, że w pojedynkę
nie sprostają tak trudnym wyzwaniom. Apelują do społeczności międzynarodowej o wsparcie.
Jakiej pomocy oczekuje Kijów od świata? Na jakie wsparcie może liczyć? Czy subwencje
międzynarodowych instytucji finansowych przyczyniły się do stabilizacji ukraińskiej
gospodarki w 2016 roku? Co jest przeszkodą w dostarczeniu przez kraje Zachodu broni,
której potrzebuje Kijów w walce o swoją niepodległość?
Nowe technologie i gospodarka innowacyjna – jak dorównać światowym trendom?
Jednym z kluczowych czynników konkurencyjności kraju są innowacje. W ostatnim czasie
zwiększyło się znaczenie działalności innowacyjnej dla efektywności firm i rozwoju
gospodarczego państw. Jakie działania mogą ją zmniejszyć i jak efektywnie zorganizować
współpracę między państwami, instytucjami naukowymi oraz przedsiębiorstwami?
Udział kapitału narodowego i firm państwowych w kształtowaniu polityki
rozwoju
Europa Środkowo-Wschodnia to region gdzie globalne koncerny od lat z powodzeniem
inwestowały, tworząc nowe miejsca pracy, podnosząc poziom życia społeczeństw i znacząco
wpływając na rozwój gospodarczy państw. Jednak pojawiły się opinie, że dotychczasowy
profil tych inwestycji umacnia peryferyjny charakter gospodarek regionu, utrudnia rozwój
proinnowacyjny, jakościowy. Czy kapitał narodowy oraz zasoby wielkich firm państwowych
mogą zmienić model rozwoju?
Nowy Jedwabny Szlak – szansa dla Europy Środkowej i Ukrainy
Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku polega na zbudowaniu sieci połączeń między szybko
rozwijającą się zachodnią częścią Chin a Europą. Projekt ten koncentruje się przede
wszystkim na stworzeniu infrastruktury transportowej oraz zaplecza logistycznego.
Interesujący dla Polski i jej sąsiadów jest zwłaszcza jego wariant południowy. Przebiega on
przez kraje Azji Centralnej, południowego Kaukazu a potem rozgałęzia się na południe w
kierunku Zatoki Perskiej i Turcji oraz na północ – przez Ukrainę ku Europie Środkowej
Biznes na Ukrainie. Możliwości dla europejskich przedsiębiorców
Czy – biorąc pod uwagę ogromne potrzeby w zakresie infrastruktury ekonomicznej i
społecznej w Ukrainie normalizacja życia politycznego i gospodarczego – postępujące z
wolna reformy, poprawa klimatu inwestycyjnego, wdrażanie europejskich standardów i
kultury przedsiębiorczości otworzą nowe możliwości dla inwestorów zagranicznych? Jakie
czynniki w UE i w Ukrainie będą sprzyjać aktywności europejskich firm na ukraińskim
rynku?
Klimat inwestycyjny na Ukrainie. Jaka powinna być dzisiaj polityka
wspierania i przyciągania inwestycji?
Czynnikami, które mają wpływ na klimat inwestycyjny, są m.in. stabilność systemu
prawnego, ograniczenie korupcji, dynamika rozwoju makroekonomicznego oraz stosunek
władz centralnych i lokalnych do wewnętrznych i zagranicznych inwestycji. Czy istniejące
normy oraz instrumenty regulacji procesów inwestycyjnych i polityka państwowa mogą
polepszyć klimat inwestycyjny i zabezpieczyć wzrost krótko – i długoterminowych inwestycji
Przyjazna granica: dobre sąsiedztwo i współpraca międzyregionalna
Partnerskie relacje pomiędzy regionami są ważnym elementem współpracy między krajami i
otwierają możliwość aktywnej komunikacji oraz sprzyjają nawiązaniu wielu kontaktów.
Połączenie możliwości i zasobów terenów przygranicznych może zwiększyć inwestycyjną
atrakcyjność. Współpraca międzyregionalna wspiera działania zmierzające do podniesienia
jakości funkcjonowania instytucji. Jaka jest rola samorządów w rozwoju relacji pomiędzy
regionami? Jakie projekty są dobrym przykładem współpracy? Z jakimi problemami mogą się
spotkać regiony i w jaki sposób możemy je eliminować?
Download