Wizja Ukrainy w UE według PSL

advertisement
Polityka wobec sąsiadów – Ukraina
Piotr Maślanka
Już od dawna wiadomo, że Ukraina i Unia Europejska to więcej niż zwykłe
sąsiedztwo. Ukraina w Unii Europejskiej? Europa prowadzi już od dłuższego czasu zażartą
dyskusję w tej sprawie. Z jednej strony pomysł ten ma wielu zwolenników, którzy mówią, iż
Unia Europejska powinna się przesuwać w stronę wschodu, aby doprowadzić do
pozytywnych zmian na tym terenie. W dodatku Pomarańczowa Rewolucja była aktem
niezadowolenia społeczeństwa Ukraińskiego sytuacją w ich kraju i chęcią demokratycznych
przemian, których efektem byłoby wejście do Unii Europejskiej. Z drugiej strony zarzuca się
Ukraińcom, że nie są jeszcze gotowi do przyjęcia modelu europejskiego a interesy Rosji dla
niektórych są znacznie ważniejsze niż współpraca z państwem Ukraińskim.
Stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec rozszerzenia Unii Europejskiej
o Ukrainę nie jest jednoznaczne. PSL na pewno popiera starania Ukrainy do dalszej integracji
z UE. Wyróżnić należy pogląd, według którego kulturowo i obyczajowo Ukraina jest gotowa
do wstąpienia do UE, jednak problem leży w kwestii gospodarczej i politycznej. Ukraina
obyczajowo i kulturowo nie odstaje od innych państw UE i w tej sprawie Polskie Stronnictwo
Ludowe nie ma żadnych zastrzeżeń. Kraj ten zalicza się do kręgu cywilizacji Europejskiej,
wyrósł na tych samych wartościach i przekonaniach co Polska czy Francja.
Jednak
największe kontrowersje dotyczą politycznego i gospodarczego uzależnienia Ukrainy od
Rosji. Czy Ukraina będzie w stanie przezwyciężyć kryzys polityczny i gospodarczy? I Kiedy
nastąpi w tym państwie stabilizacja wewnętrzna, która pozwoli na kontynuowanie dyskusji z
UE?
Od Pomarańczowej Rewolucji w 2004 roku, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej
nie jest już postrzegane fikcyjnie. Rewolucja na Ukrainie w 2004 roku pokazała jak bardzo
ten naród pragnie zmian. Zmian, które doprowadzą do stabilizacji i demokratyzacji państwa.
Niestety Ukraina chyba sama nie uwierzyła w swoje szanse na integracje ze wspólnotą
Europejską. Od Pomarańczowej Rewolucji pod względem politycznym tak naprawdę dużo się
nie zmieniło. Niewiele zrobiono w celu budowy niezależnej, prawdziwie rynkowej
gospodarki. Unia Europejska nie może w tej chwili przyjąć państwa, które nie byłoby
konkurencyjne na rynku europejskim. Niezliczone afery korupcyjne, polityczne i gospodarcze
załamania to jedne z wielu problemów, z którymi Ukraina musi sobie poradzić by starać się o
miejsce we Wspólnocie Europejskiej.
To czego najbardziej dzisiaj potrzeba Ukrainie to konsekwencji w wyborze
„europejskiej drogi”, demokracji, transformacji niektórych zasad życia społecznego. Bez tych
zmian Ukraina nie będzie w stanie spełnić warunków Unijnych i tym samym nie będzie miała
szans na wstąpienie do wspólnoty. Obecnie zmiany na Ukrainie są deklarowane, natomiast
rzadko kiedy się je realizuje. Polskie Stronnictwo Ludowe popiera integracyjne starania
Ukrainy, ale muszą być one konsekwentne i pożądane przez sam naród. Mimo wielu głosów
entuzjastów europejskich, na Ukrainie nastroje są podzielone. Jest znaczna część narodu,
która nie wyobraża sobie współpracy z UE. Jest też grupa, która pragnie głębszej integracji z
Rosją.
Z drugiej strony Unia Europejska nie powinna rezygnować z próby rozszerzenia, gdyż
Ukraina pod względem geopolitycznym wydaje się niezwykle atrakcyjnym partnerem. Może
być mostem między wschodem i zachodem, przodownikiem w niesieniu demokratycznych
wartości na wschód. W kwestiach gospodarczych Ukraina ma duży potencjał pod względem
rolniczym, może być niezwykle ważnym partnerem w tych sprawach. W kwestii kulturowej
Ukraina może wykorzystać swoje doświadczenie w tłumieniu konfliktów na tle religijnym.
Na jej terenie współistnieje wiele różnych religii i wyznań (prawosławie, katolicyzm, islam).
Należy też wspomnieć o zasobach ludzkich i naturalnych – pod względem ludności Ukrainę
wyprzedzają tylko Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Francja.
Bardzo ważnym wydarzeniem dla integracji UE z Ukrainą jest przyłączenie jej
sąsiadów do UE – Polski, Słowacji, Rumunii i Węgier. Zmiany w tych państwach na pewno
pozytywnie wpływają na społeczeństwo Ukraińskie. Po raz pierwszy Ukraina bezpośrednio
graniczy z państwami UE a co za tym idzie, wszelkie wartości i procesy powoli już docierają
do jej granic. Jest to na pewno pozytywne i dynamizujące do przyszłych zmian.
Rola Polski w demokratyzacji Ukrainy i jej integracji z zachodem jest niezwykle
duża. Polskie Stronnictwo Ludowe popiera uchwalone niedawno partnerstwo wschodnie,
które jest ważnym punktem w kontaktach z naszym sąsiadem. Współpraca Unii i Ukrainy
powinna być kontynuowana, zwłaszcza w sprawach przemian gospodarczych i politycznych.
Obecnie Ukraina nie jest w stanie spełnić narzuconych na nią standardów wymaganych do
dalszej integracji. Dlatego w sprawach partnerstwa wschodniego zadaniem UE jest wspieranie
Ukrainy w jej transformacji i popieranie pozytywnych przemian w tym państwie bez
oglądania się na Rosję i jej wpływy. Zadaniem Polski natomiast jest wymiana doświadczeń
jakie posiadamy przez te kilka lat funkcjonowania w Unii Europejskiej.
Rozważając sprawę związków Ukrainy i Unii Europejskiej nie można zapominać o
Rosji. Sprawą oczywistą jest to, że Ukraina nie zrezygnuje z kontaktów z Rosją, gdyż jako jej
sąsiad, jest strategicznie bardzo ważnym partnerem – przede wszystkim gospodarczym.
Jeszcze niedawno wizja Ukrainy w Unii Europejskiej była dla Rosji nie do pomyślenia.
Federacja Rosyjska dążyła do zachowania jak największych wpływów w tym terenie.
Ukraina, jako suwerenne państwo, powinna sama podejmować decyzje o swojej polityce.
Podstawą wejścia do UE powinno być całkowite uniezależnienie od wpływów rosyjskich i
scalenie wschodu i zachodu. Mimo, iż obecnie Rosja sama zmierza ku dalekim zmianom
demokratycznym, to dla wielu Ukraińców wizja integracji z Rosją jest znacznie bardziej
kusząca. Naród Ukraiński musi zatem odpowiedzieć sobie na pytanie jaki model jest dla niej
bardziej odpowiedni – europejski czy może rosyjski?
Sam fakt, że na Ukrainie już dosyć długo prowadzona jest dyskusja na temat
wstąpienia do Unii Europejskiej, jest bardzo ważny. Dzięki staraniom narodu Ukraińskiego i
Pomarańczowej Rewolucji, taka debata jest obecnie możliwa i miejmy nadzieje zaprowadzi
Ukrainę do Wspólnoty Europejskiej. Polityka samej Unii Europejskiej powinna zatem
sprzyjać tym staraniom i dążyć do coraz głębszej współpracy.
Download