PRAKTYKA ZAWODOWA Adamczak Julita Bank Zachodni WBK SA

advertisement
PRAKTYKA
ZAWODOWA
Adamczak Julita
Oddział w Nowym Tomyślu
Bank Zachodni WBK S.A.
•
Prowadzenie rachunków bankowych,
•
udzielanie kredytów,
•
emitowanie bankowych papierów wartościowych
•
udzielanie pożyczek pieniężnych,
•
dokonywanie operacji czekowych i wekslowych.
Bank Zachodni WBK
Bank Zachodni WBK
Bank Zachodni WBK
1) OBSERWACJA STANOWISKA KASOWEGO:
• przelew zewnętrzny i wewnętrzny
• likwidacja konta
• wpłaty i wypłaty gotówkowe
• likwidacja lokaty i zakładanie nowej
2) BROSZUROWANIE DZIENNIKÓW OPERACJI
KASJERSKICH Z POSZCZEGÓLNYCH DNI
Bank Zachodni WBK
3)
•
•
•
ZAPOZNANIE SIĘ Z:
Archiwizacją dokumentów w oddziale
Regulaminem pracy i bezpieczeństwa informacji
Oświadczeniami o:
 Zachowaniu tajemnicy handlowej,
 Znajomości przepisów BHP
 Procedurze ewakuacji w celu zachowania ciągłości
biznesowej
4) WYSZUKIWANIE UMÓW KREDYTOWYCH W ARCHIWUM, NA
PODSTAWIE: DANYCH KREDYTOBIORCY, DATY UDZIELENIA
KREDYTU LUB DATY SPŁATY KREDYTU
5) OBSERWACJA STANOWISKA OBSŁUGI KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH
Bank Zachodni WBK
13 pracowników
obsługi
25 nauczycieli
1) OBSŁUGA URZĄDZEŃ tj.
1
3
2
4
5
6
2) Wypełnianie dowodów wpłaty
3) Wypełnianie delegacji
4) Wypisywanie
nowej legitymacji i
wpisywanie jej do
dziennika wydanych
legitymacji szkolnych
5) Odnotowywanie w dzienniku
korespondencyjnym
przychodzącej i wychodzącej korespondencji
6)
Praca w programie Microsoft Word
6) Praca w programie
Microsoft Excel
7)Uzupełnianie
teczek osobowych
pracowników,
wpinanie nowych
dokumentów do
odpowiedniej
części: A, B lub C.
Odnotowywanie tej
czynności w
wykazie
dokumentów.
8)Zapoznanie
się z
czynnością
wypełniania
rocznej karty
ewidencji
obecności w
pracy
9) Stemplowanie
świadectw
biurko
b i u r k o
drukarka
Szafa na
dokumenty
1)Księgowanie
wpłat za
przedszkole:
- opłata stała
- wyżywienie
2)Stemplowanie
faktur zakupu: 5
pieczątek
3) Księgowanie faktur
Koszty  rozrachunki
(400)  (201)
Rozrachunki  wydatki
(201) 
(130)
Koniec
Wykonała
Julita Adamczak
Download