Notka PRN - ein-epi

advertisement
13. Polski Rynek Nieruchomości
12.12.2012, Warszawa,
Hotel Le Meridien Bristol
Doroczne spotkanie liderów branży nieruchomościowej
 Wspólnie z decydentami weź udział w obradach przy okrągłych stołach na najistotniejsze
tematy branży
 Wybierz jedną z równoległych sesji na temat najlepszych inwestycji 2012 i poznaj
najciekawsze scenariusze na następne lata
 Dołącz do inspirujących dyskusji panelowych i spotkaj się z najlepszymi ekspertami
branży
 Znajdź odpowiedzi na kluczowe pytania i wprowadź najefektywniejsze rozwiązania w
swojej firmie
Podczas konferencji dowiecie się Państwo:







Jakie są warunki uzyskania finansowania – wytyczne obligatoryjne, zestaw środków
technicznych
Jak wygląda przyszłość condo hoteli w Polsce i perspektywy rozwoju na świecie
Które z narzędzi będzie Twoim najlepszym pośrednikiem – zarządzanie marką, e-marketing,
web design, mobile marketing, digital development, market zapytań, marketing relacyjny
Gdzie buduje się dziś, a gdzie w przyszłości będą powstawać nieruchomości komercyjne
Jak nowa podaż wpłynie na sytuację na rynku w 2013 i 2014 – scenariusze rozwoju rynku –
wskaźniki powierzchni niewynajętej oraz stawki czynszowe
Jak wygląda atrakcyjność inwestycyjna Polski i jej poszczególnych regionów
Kondycja funduszy inwestycyjnych – podsumowanie 2012. Jakie perspektywy niesie rok 2013
W programie:
 Real estate as a determinant of global development! World trends and Poland’s place
on their map*
 Rynek deweloperski, a biznes? Polska na tle innych krajów europejskich… Ekspansja
czy recesja – dyskusja panelowa Dyskusja panelowa)
 Bezpieczne działanie, czy wysoka stopa zwrotu? Presja cenowa, czy rywalizacja o
najatrakcyjniejsze oferty? Dywersyfikacja portfela nieruchomości, czy wybór
określonego segmentu rynku? ...czyli czego szukają fundusze inwestycyjne Dyskusja
panelowa
STÓŁ BEZ KANTÓW, CZYLI DEBATY PRZY OKRĄGŁYCH STOŁACH
Podczas bloku uczestnicy mają możliwość spersonalizowania programu poprzez wybór
interesującej ich sesji tematycznej. Dzięki wspólnej dyskusji przy okrągłym stole z ekspertami
uczestnicy mają szansę na wymianę cennych doświadczeń oraz aktywnego udziału w
debatach.
Uczestnicy mają możliwość przekazania organizatorowi interesujących ich aspektów danej
tematyki do 3 dni przed konferencją. Zostaną one wykorzystane jako elementy
poszczególnych dyskusji.
Stół A. Postaw na nowoczesny marketing! Zbuduj nieruchomość, zbuduj dobre relacje
Stół B. Uporządkuj dane! Dialog Deweloper – bank, a rekomendacja „J” i „S”
Stół C. Bądź gotowy na więcej! Nowa ustawa deweloperska – konsekwencje i analiza
zmian z perspektywy czasu
Stół D. Postaw na rozwój! Infrastruktura drogowa i jej rola w procesie inwestycyjnym
DZIEŃ PEŁEN INSPIRACJI – ROK UDANYCH INWESTYCJI!
Podczas bloku uczestnicy zapoznają się z najciekawszymi case studies roku 2012, które
zostaną przedstawione przez ekspertów – praktyków. Dzięki równoległym sesjom, uczestnicy
mają możliwość wyboru interesującej ich ścieżki tematycznej, aby podjąć aktywną debatę,
wymienić doświadczenia i inspiracje.
Nieruchomości komercyjne:




Magazyn przyszłości. Nowoczesne rozwiązania dla nowoczesnych organizacji
Rynek powierzchni biurowych – największe inwestycje 2012, perspektywy 2013
Condo Hotele jako odpowiedź na rynek hotelowy po Euro 2012
Jak przezwyciężać bariery inwestycyjne. Problemy w procesie inwestycyjnym i
proponowane rozwiązania
Nieruchomości mieszkaniowe:
 Jak przyśpieszyć proces inwestycyjny i sprawnie przygotować inwestycję
 Koniec programu Rodzina na Swoim. Podsumowanie działań i wnioski na przyszłość.
Jakie alternatywy dla programu rządowego przyniesie rynek
 Zagrajmy w zielone, czyli czas na dofinansowanie ekologicznych mieszkań!
 Zabytek – innowacyjny pomysł!
Wśród prelegentów:


Jacek Bielecki, Dyrektor Generalny, Członek Zarządu PZFD
Bolesław Drapella, Prezes Morizon S.A, wyszukiwarki nieruchomości












Agnieszka Jachowicz, Dyrektor Zarządzający Funduszami Rynku
Nieruchomości BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ARKA
BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ
Barbara Klassek, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Eko-Park
Piotr Maciąg – Dyrektor Rynku Komercyjnego, UNIDEVELOPMENT
Maria Milewska, Kierownik Zespołu ds. Banków w NFOŚiGW w Warszawie
Joanna Mroczek, Dyrektor Działu Doradztwa i Analiz, CBRE
Zbigniew Wojciech Okoński, Prezes Zarządu ROBYG SA
Tomasz Olszewski, Head of Industrial CEE, Jones Lang LaSalle
Mirosław Polak, Prezes Zarządu, Założyciel i Właściciel Spółki IPECO
Jerzy Ptaszyński, Dyrektor Działu Badań i Analiz Rynku Nieruchomości
Tomasz Sujak, Dyrektor ds. Handlowych. Archicom Holding
Jan Wróblewski, Członek Zarządu, Zdrojowa Invest
Dr hab. Piotr Zielonka, Profesor nadzwyczajny SGGW
KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI
Przedstawiciele wszystkich instytucji, firm, państwowych i prywatnych podmiotów
gospodarczych związanych z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości, a w szczególności:
 Deweloperzy i Inwestorzy polscy i zagraniczni
 Najemcy, Zarządcy i Administratorzy powierzchni komercyjnych, biurowych,
magazynowych, mieszkaniowych
 Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 Rzeczoznawcy majątkowi
 Architekci, Planiści, Urbaniści
 Generalni wykonawcy
 Doradcy inwestycyjni i kontrolerzy inwestycyjni
 Producenci budowlani, Przedstawiciele sektora usług budowlano-instalacyjnych i
budowlano wykończeniowych
oraz przedstawiciele:
 Departamentów i działów inwestycji, strategii, rozwoju, architektury i planowania,
budowlanych, nieruchomości, handlu, prawnych i podatkowych
 Agencji nieruchomości
 Przedsiębiorstw budowlanych
 Banków i innych instytucji finansowych
 Kancelarii prawnych oraz firm doradczych specjalizujących się w obsłudze rynku
nieruchomości
 Przedstawiciele banków, funduszy inwestycyjnych, domów kredytowych, firm
ubezpieczeniowych
 Administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla
Download