Regulamin Szkolnegoo Konkursu Chemicznego

advertisement
REGULAMIN SZKOLNEGO
KONKURSU CHEMICZNEGO
„Zasoby naturalne Ziemi”
Cele konkursu:
- umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce,
- sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności,
- pokazanie chemii jako interesującej dziedziny nauki,
- rozbudzenie rywalizacji – prezentacja klasy na terenie szkoły.
1. Konkurs chemiczny „Zasoby naturalne Ziemi” odbędzie się w ramach Tygodnia Nauk
Ścisłych, w dniu 10.05.2017 r.
2. W konkursie udział bierze po dwóch uczniów z każdej klasy. Każdy uczeń rozwiązuje
zadania indywidualnie. Punkty uzyskane przez obu reprezentantów klasy zostaną
zsumowane i zapisane na konto klasy.
3. Zadania konkursowe sprawdzają wiadomości i umiejętności związane z zasobami
naturalnymi (powietrze, woda, minerały).
4. Zadania konkursowe to: test oraz zadania otwarte, w tym zadania obliczeniowe m. in.
stosunki masowe, zawartości procentowe, stężenie procentowe, rozpuszczalność,
obliczenia związane z gęstością, oparte na reakcjach chemicznych.
5. Podczas rozwiązywania zadań konkursowych można korzystać z układu okresowego
pierwiastków chemicznych oraz kalkulatora.
6. Zgłoszenia do konkursu oraz bliższe informacje u p. Katarzyny Miś.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards