Wietrzenie chemiczne * to d*ugotrwa*e oddzia*ywanie czynników

advertisement
Wietrzenie chemiczne – to długotrwałe oddziaływanie czynników zewnętrznych, powodujące zmianę składu
chemicznego skał.
Krasowienie (procesy krasowe) – to rozpuszczanie skał przez wodę, rodzaj wietrzenia chemicznego. Ulegają
mu skały krasowiejące: wapienie, dolomity, gips, sól kamienna
FORMY KRASOWE:
Stalaktyty – to krasowy sopel powstały na skutek wytrącania węglanu wapnia z wody. Proces ten może trwać
nawet kilka milionów lat.
Stalagmit – to krasowy stożek powstały na dnie jaskini.
Stalagnat – wapienna forma w kształcie kolumny sięgająca od dna do stropu jaskini. Powstała z połączenia
stalaktytu i stalagmitu.
Draperie – wapienne formy naciekowe zwieszające się w jednej linii tworząc cienką zasłonę.
Ponor – miejsce, gdzie woda z rzek i strumieni wpływa pod powierzchnię ziemi.
Wywierzysko – miejsce, w którym wody krasowe wypływają na powierzchnię.
Perły jaskiniowe – okrągłe formy wapienne powstające na dnie podziemnych strumieni.
Komin krasowy – przewód, prowadzący z jaskini krasowej na powierzchnię lub w jej kierunku, spływa nim
woda opadowa.
Lejek krasowy – wklęsła forma o kształcie kolistym lub owalnym, powstała w miejscu, gdzie wody opadowe
wpływają do szczeliny skalnej.
Uwał - powstaje wskutek połączenia dwóch lub więcej lejków krasowych.
Polje - rozległa kotlina, o powierzchni do kilkuset km², powstała przez połączenie wielu uwałów i lejków
krasowych.
Żłobek i żebro krasowe - rodzaj podłużnej bruzdy o głębokości do 2 m, szerokości do kilkudziesięciu
centymetrów. Żłobki krasowe powstają na pochyłych powierzchniach skał krasowiejących w wyniku
rozpuszczającej działalności wód pochodzących z opadów lub topnienia śniegu, ułożone są zgodnie z
kierunkiem spływu wody. Występują zazwyczaj seryjnie - sąsiednie żłobki odgradza żebro krasowe.
Ostaniec krasowy (mogot, hum) - forma krasu powierzchniowego będąca kopiastym, stromościennym
pagórem, zbudowana ze skał wapiennych, które nie uległy rozpuszczeniu przez wodę. Wysokość mogotów
dochodzi do 25 m, szerokość od 10 do 200 m.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards