Minerały, podstawowe własności fizyczne i podstawowe informacje

advertisement
Minerały, podstawowe własności fizyczne i podstawowe informacje o składzie chemicznym,
Izomorfizm, polimorfizm, diadochia. Powstawanie minerałów.
Procesy magmowe i powstawanie magmy, procesy pomagmowe i pegmatyty.
Procesy hipergeniczne
Diageneza.
Procesy metamorficzne i kategorie metamorfizmu.
Podstawowe informacje krystalografii.
Siedem zasadniczych kształtów komórki elementarnej.
Fosfor - surowce i zagadnienia.
Sól kamienna.
Efekt cieplarniany.
1. Planety układu słonecznego
2. Strefy Ziemi
3. Co to jest diadochia i jakie są podstawowe typy diadochii.
4. Co to jest astenosfera i jej krótka charakterystyka.
5. Podział procesów wietrzenia. Rodzaje wietrzenia skał.
6. Cykl przemian skał
7.Surowce jodu
8.Obieg geochemiczny siarki i fosforu w środowisku wodnym
9. Zastosowania chlorku sodu.
10. Reakcje rudy darniowej (usuwanie siarkowodoru)
11. Co to jest efekt cieplarniany
W szczególności, następujące slajdy z wykładów:
Wykład 1:
8, 9
Wykład 2:
2, 11, 12, 18, 23, 28, 29, 31
Wykład 3:
23 - 27, 30 - 32
Wykład 4:
2 - 11, 20 - 23, 25, 26
Wykład 5:
4 - 6, 11 - 24
Wykład 6:
2, 3, 6, 8, 9, 13, 17 - 20
Wykład 7:
22
Wykład 8:
2, 4, 6 - 8, 14 - 16, 28
Wykład 9:
2, 4, 5, 7, 8, 12
Wykład 10:
44, 45
Wykład 14:
3, 4, 6, 10, 19
Pytanie dodatkowe o:
- glaukonit
Download