Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu „Mechanika gruntów i

advertisement
Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu „Mechanika gruntów i Geotechnika”
dla studentów zaocznych
1. Terminologia podstawowa odnosząca się do mechaniki gruntów i geotechniki. Pojęcia
związane z ośrodkiem gruntowym, budowlą ziemną, gruntem itp.
2. Geneza skał i gruntów. Procesy geologiczne tworzące skały i grunty. Grunty jako
produkty wietrzenia skał. Ilaste produkty wietrzenia skał.
3. Woda w gruncie. Prawa rządzące ruchem wody. Rodzaje filtracji. Zjawiska statyczne
i dynamiczne związane z ruchem wody gruntowej (ciśnienie spływowe, wypór).
4. Naprężenia w ośrodku gruntowym. Źródła naprężeń w półprzestrzeni gruntowej. Od
czego zależą wielkości konkretnych rodzajów naprężeń.
5. Odkształcenia w ośrodku gruntowym. Związki między odkształceniami
a naprężeniami. Parametry odkształceniowe gruntu. Osiadanie jako szczególny rodzaj
odkształcenia.
6. Wytrzymałość gruntów na ścinanie. Przestrzeń naprężeń głównych. Hipoteza
Coulomba-Mohra. Parametry wytrzymałości na ścinanie.
7. Rodzaje ruchów mas ziemnych. Problem stateczności skarp w gruntach sypkich.
Współczynnik stateczności.
Literatura
Najlepsza i wystarczająca: notatki z wykładów...ale jak to zawiedzie, to pozostają poniższe
publikacje:
Glazer Z. Mechanika gruntów.
Jeske T., Przedecki T., Rossiński B. Mechanika gruntów.
Malinowski J. Geologia inżynierska (cz. I).
Pisarczyk S. Gruntoznawstwo inżynierskie.
Wiłun Z. Zarys geotechniki.
uaktualniono 01.2016 r.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards