Plan studiów Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją

advertisement
Neuro VIII Semestr letni 2014-2015
14.02
15.02
28.02
01.03
8.30-16.0
117
16.00-19.0
105
8.30-16.0
105
8.30-13.15
14
13.45-20
14
8.30-17.00
14
Neuro VIIIA
dr n. hum. A. Regner- Terapia ustno-twarzowa i
stymulacja sensomotoryczna
dr n. hum. M. Chęciek- warsztaty
dr n. hum. A. Regner- Terapia ustno-twarzowa i
stymulacja sensomotoryczna
prof. Kędzia – Patofizjologia mózgu(6)
08.03
8.30-16.00
117
16.00-19.15
117
15.03
28.03
29.03
8.30-16.00
117
Neuro VIIIB
dr n. biol. Anna Zebryk-Stopa -1.Mowa osób po operacji całkowitego
usunięcia krtani.
dr n. hum. M. Chęciek- warsztaty
dr n. biol. Anna Zebryk-Stopa -.2.Diagnoza i terapia zaburzeń
połykania na skutek chorób lub uszkodzeń neurologicznych
lekarz A. Trafalska-Rehabilitacja logopedyczna
małego dziecka na oddziale szpitalnym
lekarz A. Trafalska-Rehabilitacja logopedyczna
małego dziecka na oddziale szpitalnym
07.03
14.03
16.00-18.30
105
16.00-19.00
105
117
8.30-13.45
14
14.00-18.15
14
prof. Kędzia – Patofizjologia mózgu(7)- egzamin
8.30-16.00
14
dr hab. J. Rosińczuk, prof. nadzw.- Zaburzenia wyższych czynności
nerwowych
8.30-16.00
105
dr n. med. E. Trypka-Podstawy psychiatrii ,specyfika zaburzeń
mowy w chorobach psychicznych i chorobach otępiennych
117
16.00-19.15
dr n. -D. Wójtowicz- Masaż leczniczy i stymulujący w pediatrii
8.30-16.00
105
dr n. med. E. Trypka-Podstawy psychiatrii ,specyfika zaburzeń
mowy w chorobach psychicznych i chorobach otępiennych
dr n. med. M. Zych- Psychiatria dziecięca
prof. U.Ś dr hab. D. Pluta-WojciechowskaDiagnoza i terapia dziecka z rozszczepem
podniebienia
mgr K. Wnukowska –Rehabilitacja
neurologopedyczna na oddziale szpitalnym
prof. U.Ś dr hab. D. Pluta-WojciechowskaDiagnoza i terapia dziecka z rozszczepem
podniebienia
8.30-13.35
14
prof. Kędzia – Patofizjologia mózgu(7)- egzamin
8.30-16.00
117
dr n. hum. B. Bartosik -Wprowadzenie do zagadnień Integracji
sensomotorycznej
14-18.15
14
lekarz R. Poteralska- Psychiatria dziecięca (5)
16.00-19.15
117
dr n. -D. Wójtowicz- Masaż leczniczy i stymulujący w pediatrii
12.04
8.30-16.00
14
dr n. hum. B. Bartosik -Wprowadzenie do
zagadnień Integracji sensomotorycznej
8.30-16.00
117
dr n med. A. Stembalska –Wpływ wad genetycznych na rozwój
mowy
25.04
8.30-16.00
115
dr n. med. E. Trypka-Podstawy psychiatrii
,specyfika zaburzeń mowy w chorobach
psychicznych i chorobach otępiennych
mgr Małgorzata Nawrocka-Rehabilitacja dziecka z
rozszczepem podniebienia
8-30-12.15
dr B. Dołyk- praktyki video
12.45-15.45
dr hab. I. Całkosiński-zajęcia w
dr B. Dołyk- praktyki video
Muzeum Anatomii
lek. R. Poteralska - Psychiatria dziecięca
11.04
16.00-19.15
16.00-18.15
26.04
115
8.30-16.00
09.05
8.30-18.00
3
10.05
8.30-13.00
3
30.05
8.30-18.00
3
dr n. hum. B. Bartosik- Wykorzystanie różnorodnych technik
pedagogicznych do konstruowania programów we wczesnym
wspomaganiu rozwoju małego dziecka
dr hab. J. Panasiuk- Diagnoza i terapia zaburzeń mowy w przebiegu
chorób OUN i neurodegeneracyjnych- afazje
8.30-13.00
3
dr hab. J. Panasiuk-Diagnoza i terapia zaburzeń mowy w przebiegu
chorób OUN i neurodegeneracyjnych- afazje
8.30-16.00
115
Dr n. hum. M. Machoś-Nikodem –Alternatywne metody komunikacji
dr Poteralska- Psychiatria dziecięca
16.-18.15
dr Cieplicka- psychiatria dziecięca.
dr n. hum. B. BartosikWykorzystanie
różnorodnych technik pedagogicznych do
konstruowania programów we wczesnym
wspomaganiu rozwoju małego dziecka
Schizofazja-prof. Woźniak
8.30-16
115
Dr n. hum. M. Machoś-Nikodem –Alternatywne metody komunikacji
8.30-18.30
3
8.-10,s3
Schizofazja-prof. Woźniak
10-16
8.30-18.00
3
dr A. Regner- metodologia pisania pracy
dr hab. J. Panasiuk-Diagnoza i terapia zaburzeń mowy w przebiegu
chorób OUN i neurodegeneracyjnych- afazje
14
dr hab. J .Panasiuk-Diagnoza i terapia zaburzeń mowy w przebiegu
117
8.30-16.00
8.30-16.00
117
dr n. med. E. Trypka-Podstawy psychiatrii
,specyfika zaburzeń mowy w chorobach
psychicznych i chorobach otępiennych
dr hab. J. Panasiuk-Diagnoza i terapia zaburzeń
mowy w przebiegu chorób OUN i
neurodegeneracyjnych- afazje
dr hab. J .Panasiuk-Diagnoza i terapia zaburzeń
mowy w przebiegu chorób OUN i
neurodegeneracyjnych- afazje
dr hab. J Rosińczuk, prof. nadzw.- Zaburzenia
wyższych czynności nerwowych
16-18.15
31.05
8.30-16.00
117
13.06
8.30-18.30
3
8.-10s.3
14.06
14.06
27.06
10-16
8.30-18.00
3
28.06
14
dr hab. I. Całkosiński-zajęcia w
Muzeum Anatomii
Schizofazja-prof. Woźniak
dr A. Regner- metodologia pisania pracy
dr hab. J. Panasiuk-Diagnoza i terapia zaburzeń
mowy w przebiegu chorób OUN i
neurodegeneracyjnych- afazje
dr hab. J. Panasiuk-Diagnoza i terapia zaburzeń
Schizofazja-prof. Woźniak
13-16
26.09
8.30-18.00
27.09
8.30-13.00
27.09
13.00-16.00
mowy w przebiegu chorób OUN i
neurodegeneracyjnych- afazje
dr hab. J. Rosińczuk, prof. nadzw .-Zaburzenia
wyższych czynności nerwowych, egzamin
dr hab. J .Panasiuk -Diagnoza i terapia zaburzeń
rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
dr hab. J .Panasiuk -Diagnoza i terapia zaburzeń
rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
Seminarium dyplomowe dr hab. J. Rosińczuk,
prof. nadzw.
chorób OUN i neurodegeneracyjnych- afazje
13-16
dr hab. J. Rosińczuk, prof. nadzw .-Zaburzenia wyższych czynności
nerwowych, egzamin
8.30-18.00
dr hab. J .Panasiuk -Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u
dzieci chorych neurologicznie
dr hab. J .Panasiuk -Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u
dzieci chorych neurologicznie
Seminarium dyplomowe dr hab. J. Rosińczuk, prof. nadzw.
8.30-13.00
13.00-16.00
Download