Terapia zaburzeń mowy

advertisement
Terapia zaburzeń mowy
Głównym celem terapii mowy jest diagnoza problemów związanych z mową
i komunikacją oraz opracowanie programu indywidualnej terapii logopedycznej tak,
by skutecznie usunąć wszelkie zakłócenia procesu porozumiewania się (od prostych
wad wymowy do bardziej złożonych), wypracować odpowiedni poziom sprawności
językowej, a także zlikwidować zarówno psychologiczne jak i pedagogiczne
konsekwencje zaburzeń mowy.
Zaburzenia w porozumiewaniu się dotyczą problemów z wypowiadaniem się,
rozumieniem mowy, płynnością mowy, zaburzeniami głosu.
Oferujemy:








Diagnozę logopedyczną
Profilaktykę zaburzeń mowy
Stymulację rozwoju mowy
Terapię opóźnionego rozwoju mowy
Eliminowanie zaburzeń głosu
Terapię wad wymowy
Terapię zaburzeń płynności mowy
Problem dwujęzyczności u dzieci (jeżeli mowa dwujęzycznego dziecka jest
zaburzona lub opóźniona , skontaktuj się z logopedą, w celu zdiagnozowania
problemu)
Kiedy do logopedy :







jeśli dziecko w wieku sześciu miesięcy nie gaworzy, jeśli nie reaguje na
bodźce dźwiękowe
jeśli po ukończeniu pierwszego roku życia dziecko nie wypowiada sylab, ani
pojedynczych wyrazów, nie rozumie prostych komunikatów
jeśli dwulatek nie wypowiada prostych słów typu: mama, baba, tata
jeśli trzylatek jeszcze nie mówi, porozumiewa się za pomocą sylab i gestów
jeśli czterolatek mówi proste słowa, jego mowa jest niezrozumiała, jeśli nie
wymawia głosek s, z, c, dz lub zmiękcza je (ś, c, dź, ź) np. śer -ser,
jeśli pięciolatek nie wymawia: sz, ż, cz, dż, r (chociaż te głoski w tym wieku
nie pojawiają się u 37 proc. pięciolatków), mowa jest niezrozumiała dla
otoczenia, popełnia bardzo dużo błędów gramatycznych, ma trudności z
podziałem wyrazów na sylaby
jeśli sześciolatek nie potrafi wymówić wszystkich głosek, popełnia liczne błędy
gramatyczne, przekręca wyrazy, nie umie podzielić wyrazów na sylaby, czyta
bardzo wolno, nie rozumie tego, co czyta
Na każdym etapie rozwoju dziecka powinny niepokoić następujące nieprawidłowości:
o
o
o
o
o
gdy dziecko wsuwa język między zęby
jeśli oddycha przez usta, często ma otwartą buźkę
jeśli mówi przez nos
jeśli odnosi się wrażenie, że nie reaguje na bodźce dźwiękowe
jeśli martwi nas cokolwiek w budowie jego narządów artykulacyjnych
o
jeśli dziecko po prostu mówi niechętnie, unika kontaktu, zacina się lub
jąka
Należy podkreślić, że udział i zaangażowanie rodziców w proces terapii mowy, ma
ogromne znaczenie dla jej powodzenia. Dzieci, których rodzice współpracują z
terapeutą, angażują się w ćwiczenia, dużo szybciej kończą terapię i skuteczniej
pozbywają się zaburzeń. Terapia logopedyczna wymaga czasu i wysiłku, toteż
ważne jest, by cała rodzina wykazała cierpliwość i zrozumienie dla małego pacjenta.
Terapeuta przekaże rodzicom i opiekunom wskazówki, zalecenia i materiały do
kontynuacji ćwiczeń w domu.
Download