EMBRIOLOGIA - EMBRIOLOGIA - que-hiciste

advertisement
EMBRIOLOGIA.doc
(41 KB) Pobierz
EMBRIOLOGIA
Wykład 1
Gametogeneza – proces powstawania oraz rozwoju komórek rozrodczych zwanych gametami
Spermatogeneza – rozwój komórek płciowych w plemniki
Pierwotne komórki płciowe (gonocyty) w życiu płodowym dzielą się wielokrotnie i
umiejscawiają się w uśpionej formie między komórkami podporowymi pęcherzyka
nasiennego. Uśpione pozostają do 8-9 roku życia, później niedrożne kanaliki nasienne
udrażniają się. W okresie dojrzewania płciowego gonocyty dzielą się i przekształcają w
plemniki.
Spermatocytogeneza – powstawanie komórek o zredukowanej liczbie chromosomów
(spermatyd)
Spermiogeneza – proces przekształcania spermatyd w plemniki
Postacie komórek w spermatogenezie:
1) spermatogonie
2) spermatocyty I rzędu
3) spermatocyty II rzędu
4) spermatydy
5) plemniki
spermatogonie

kuliste, 9 – 15 m, duże jądro bogate w chromatynę

cytoplazma występuje w niewielkiej ilości tworząc rąbek

nieliczne organelle komórkowe, aparat Golgiego słabo rozwinięty

posiadają mostki cytoplazmatyczne łączące komórki (dzięki nim wchodzą w
synchroniczny cykl podziału)

z 1 spermatogonii w czasie 6 cykli podziałowych powstają 64 komórki

wyróżniamy spermatogonie A i B (różniące się budową)

spermatogonie A dzielą się na jasne (Ap) i ciemne (Ad); komórki Ad to rezerwa
dla następnych pokoleń komórkowych, komórki Ap dzielą się kilkukrotnie i
przechodzą w spermatogonie B

spermatogonie B – duże komórki;  25 m, jądro owalne, cytoplazma bogata w
organella komórkowe, komórki te przesuwają się ku światłu kanalika nasiennego,
wzrastają i przekształcają się w spermatocyty I rzędu
spermatocyty I rzędu

przystępują do podziału mejotycznego (składa się z dwóch podziałów)
spermatocyty II rzędu

powstają po pierwszym podziale mejotycznym ze spermatocytów I rzędu

małe komórki ze zredukowaną liczbą materiału genetycznego (n)

szybko przechodzą do drugiego podziału mejotycznego i ostatecznie powstają z
nich 4 spermatydy monowalentne
Spermiogeneza – w tym procesie spermatyda przekształca się w plemnik. Zmianom podlegają
jądro i cytoplazma:
1) stadium Golgiego
2) stadium czapeczki
3) stadium akrosomalne
4) stadium dojrzewania
Jądro przesuwa się w kierunku bieguna komórki. Jednocześnie spłaszcza się, wydłuża i
zmniejsza. Chromosomy ulegają kondensacji, chromatyna tworzy zbite, równoległe struktury.
Zanikają pory jądrowe. Otoczka jądrowa fałduje się. Aparat Golgiego przemieszcza się w
kierunku bieguna. W pęcherzykach diktiosomów pojawiają się początkowo pojedyncze
ziarenka stopniowo zlewające się w ziarno akrosomalne. I taki pęcherzyk w formie czapeczki
nasadzany jest na jądro. Centriola dzieli się. Bliższa z powstałych pozostaje przy jądrze a
dalsza odsuwa się i przekształca we włókienko osiowe witki. Na końcu wstawki tworzy
pierścień dolny. Mitochondria wydłużają się i w obrębie wstawki tworzą osłonkę
mitochondrialną.
Spermatogonie Ap – 18 dni
Spermatogonie B – 9 dni
Spermatocyty I rzędu – 23 dni
Spermatocyty II rzędu – 1 dzień
Spermatydy – 23 dni
Cykl spermatogenezy – 74 dni
Czas potrzebny plemnikom na przejście drogi od światła kanalika nasiennego poprzez system
przewodów wyprowadzających do ejakulacji wynosi średnio 12 dni (min. 1 doba, max. 21 dni)
Budowa plemnika (spermatozoa)
60 m długości, składa się z główki i ogona
główka

kształtu spłaszczonej gruszki

jądro ze skondensowaną, jednorodną chromatyną

akrosom pokrywa 2/3 powierzchnii jądra w postaci spłaszczonej czapeczki
otoczony 2 błonami: zewnętrzną i wewnętrzną. Mają ®óżny skład enzymatyczny.
Ich rolą jest liza osłonki komórki jajowej

otoczka jądrowa w górnej części główki jest ciągła i ściśle przylega do chromatyny,
w dolnej części główki jest porowata i pokrywa dołek implantacyjny czyli miejsce
gdzie główka łączy się z ogonem plemnika
ogon

składa się z 4 części: szyjka, wstawka, odcinek główny nitki, odcinek końcowy

szyjka – składa się z dwóch centrioli oraz 9 segmentowych kolumn
przechodzących w 9 grubych włókien

wstawka – między szyjką a pierścieniem dalszym, zawiera w środku włókno
osiowe złożone z 9 par mikrotubul ułożonych osiowo i jednej przy centrioli. Na
zewnątrz każdej pary mikrotubul obwodowych leży włókno grube. Jego średnica
maleje. Między błoną komórkową a włóknami grubymi jest osłonka
mitochondrialna

odcinek główny witki – za pierścieniem dalszy, złożony z włókna osiowego,
włókien grubych na zewnątrz których jest osłonka włóknista

odcinek końcowy – nie zawiera włókien grubych tylko włókno osiowe
Plik z chomika:
que-hiciste
Inne pliki z tego folderu:

012610082601.jpg (456 KB)
 012610082616(2).jpg (411 KB)
 012610082616.jpg (411 KB)
 embrio0002.jpg (273 KB)
 embrio0008.jpg (534 KB)
Inne foldery tego chomika:


embrio
Giełdy
 HISTOLOGIA
 szkiełka
 ukł. moczowy
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download