wyk_13_PAM I UCZ

advertisement
Neurobiologiczne podstawy pamięci
Pamięć i uczenie się
Neurobiologiczne podstawy pamięci
Karl Lashley
W
Wilder Panfield
dr Łukasz Michalczyk
Neurobiologiczne podstawy pamięci
Neurobiologiczne podstawy pamięci
współczesne ujęcie problemu
obecny stan nauki
koncepcja zespołu komórek
powiązanie psychologii i dyscyplin biologicznych
neuronauka poznawcza (za: Jaśkowski), czyli
cognitive neuroscience
problem psychofizyczności (mózg vs umysł)- dominuje
rozwiązanie monistyczne
gdzie? - to pytanie o lokalizacje w mózgu
jak? - to pytanie o to na czym polega aktywność
neuronów (za poziomie fizjologii i biechemii)
związanych np. z pamięcią.
zmiana paradygmatu: z poszukiwania
jednostek pamięci - engramówna analizę funkcjonalnych obwodów
nerwowych i ich powiązań.
Donald Hebb
grzbietowa kora przedczołowa
brzuszna kora
przedczołowa
bruzda środkowa
zakręty
bruzdy
bruzda boczna
przyśrodkowa część płata skroniowego
kora przedczołowa
śródmózgowie
konary mózgu
blaszka czworacza
System limbiczny
emocje
motywacje
pamięć
hipokamp
sklepienie
ciało migdałowate
jądro ogoniaste
ciało suteczkowate
jądro ogoniaste
jądro ogoniaste
skorupa
gałka blada
jądro
soczewkowate
jądro ogoniaste
skorupa
Gdzie jest pamięć w mózgu
Kora przedczołowa
pamięć robocza
prążkowie
prążkowie
pamięć
proceduralna/
nawyki
Jądro migdałowate
Pamięć proceduralna/
emocjonalna
Hipokamp
Pamięć
przestrzenna,
deklaratywna
Komórki mózgowe
Neurony
pamięć
proceduralna
/
warunkowanie
mięśni
szkieletowych
Download