Document

advertisement
Eseje – tematy z zakresu neurokognitywistyki i nauk otoczenia.
Studia podyplomowe z Neurokognitywistyki 2009/2011
Termin zgłoszenia wyboru do 15 października 2010 r.
Realizacja wspólnie z wykładowcą – maj 2011 r.
1. Neuroanatomia czynnościowa funkcji poznawczych
2. Funkcje kojarzeniowe mózgu
3. Neurobiologia rozwojowa i inwolucyjna plastyczności mózgu
4. Funkcje nieświadome mózgu
5. Dynamika funkcji mózgu
6. Neurobiologia komunikacji językowej
7. Neurobiologia symetrycznych anatomicznie uwarunkowań podstawowych i wyższych mózgu
8. Qualia jako efekt kulturowo biologicznych uwarunkowań
9. Koncepcje neurobiologiczne mózgu w spoczynku i wysiłku
10. Mózgowe pętle czynności poznawczo eferentnych
11. Topograficznie zależna budowa podstawowa i czynnościowa kory mózgu
12. Uwarunkowania neurobiologiczne woli
13. Teoria umysłu uwarunkowania neurobiologiczne i kulturowe
14. Neurony lustrzane a efekt Zeno
15. Rola czynności móżdżku w procesach poznawczych
16. Mózg czołowy w procesie poznawczym
17. Rola zwojów podstawy w procesach kognitywnych
18. Neuronalne podłoże świadomości
19. Rola neuronów katecholaminergicznych w modulacji funkcji mózgu
20. Studium porównawcze działania neuronów stosowanych w sztucznych sieciach neuronowych z
właściwościami neuronów zwierzęcych
21. Sztuczne sieci neuronowe w aspekcie procesów uczenia i samouczenia
22. Procesy poznawcze i kulturowe: przenikanie i interferencja
23. Filozoficzne presupozycje psychologii kognitywnej
24. Filozoficzne konceptualizacje umysłu
25. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w robotach usługowych. Analiza wybranych zagadnień.
26. Dziś i jutro inteligentnych urządzeń i robotów. Analiza wybranych zagadnień.
27. Zastosowanie sieci neuronowych do wspomagania dawkowania L-dopy w chorobie Parkinsona
28. Zastosowanie badań elektroencefalograficznych w diagnostyce chorób układu nerwowego
29. Rozpoznawanie i leczenie chorób pozapiramidowych
30. Wizualizacja okolic elokwentnych mózgu za pomocą nowoczesnego neuroobrazowania
radiologicznego
31. Obraz człowieka z punktu widzenia nauk kognitywnych.
32. Potencjały mózgu a problem wolnej woli – czy badania neurologiczne wyjaśniają zagadnienia
filozoficzne?
33. Czy neurony lustrzane stanowią współczuciowy podkład ludzkiej moralności?
34. Wyjść ze skóry: empiryczne badania iluzji bycia poza ciałem.
35. Kognitywne implikacje synestezji.
36. Rola opiekuna w terapii niefarmakologicznej choroby Alzheimera.
37. Narażenie osób opiekujących się pacjentami z otępieniem wynikające z podejmowanych
obowiązków wobec tych pacjentów.
38. Zmiany neurodegeneracyjne w mózgowiu a zaburzenia poznawcze.
39. Zaburzenia krążenia mózgowego a upośledzenie funkcji poznawczych.
Download