Spis treści

advertisement
Spis treści
1. Zjawiska rezonansu dnia codziennego: czemu ja czuję
to, co czujesz ty
Spontaniczne reakcje obiektem badań laboratoryjnych ....
Nastroje, uczucia, postawy ciała: uwaga, niebezpieczeństwo
zarażenia!
Intuicyjne przeczucia i prognozy
Intuicyjne rozumienie: zdolność do stworzenia teorii umysłu
2. Odkrycie neurobiologiczne: co potrafią neurony
lustrzane
Komórki nerwowe z programem działania: Asteriks i Obeliks
w korze mózgowej
Odkrycie lustrzanych komórek nerwowych
Lustrzane komórki nerwowe: symulatory tego, co robią inni
Neurony lustrzane i intuicja
Intuicja i rozum
Neurony lustrzane w kontekście stresu i strachu
Czy neurony lustrzane wpływają na nasze zachowanie? ...
Podczas działania ludzie odczuwają
Neurony lustrzane doznań cielesnych: ja odczuwam to, co
odczuwasz ty
Lustrzane neurony bólu, współczucia i empatii
Tajemnica robienia miłego wrażenia
Dar wyobrażenia sobie, co myślą inni (teoria umysłu) ....
5
http://d-nb.info/998998990
9
10
12
13
14
17
18
19
22
23
27
28
29
32
35
36
38
39
Obserwowanie innych ludzi: obróbka wzrokowa dla układu
lustrzanych neuronów
Dlaczego obserwujemy to, co obserwują inni: neurony lustrzane
wzrokowego układu interpretacyjnego
Podsumowanie
3. Jak dziecko dostraja się do świata i problem autyzmu
„Narząd nieużywany zanika": neurony lustrzane niemowlęcia
muszą się dostroić
Podstawa inteligencji emocjonalnej: poczucie bycia intuicyjnie
rozumianym
Znaczenie dziecięcej zabawy dla rozwoju systemów lustrzanych
Osiągnięcie układów lustrzanych: pewność dzięki orientacji
i rozpoznawaniu znaczących sygnałów
Od przeżytych doświadczeń do wewnętrznych modeli działań:
powstawanie wewnętrznych schematów odczuwania
i zachowania
Zdolność do emocjonalnego odzwierciedlania
Kiedy emocjonalne odzwierciedlanie nie jest możliwe: problem
autyzmu
4. Neurony lustrzane i pochodzenie języka
Język jako środek transportujący wyobrażenia działań ....
Na początku dźwięki i ruchy, potem mowa i działanie: rozwój
mowy u dziecka
Praworęczność i „lewomówność"
Intuicyjne zrozumienie nie potrzebuje języka, ale: nie ma języka
bez zrozumienia
Także na poziomie języka wyobrażenia działań i doznania
stanowią jedność
5. Twój obraz we mnie, mój obraz w tobie:
odzwierciedlanie i tożsamość
W jaki sposób mózg rozróżnia ja od innych?
Dlaczego nie robimy wyłącznie tego, co obserwujemy u innych
Podsumowanie
6
40
42
43
44
44
47
49
50
52
53
54
57
57
59
60
62
63
68
68
70
71
6. Namiętne układy lustrzane: flirt i miłość
„Filtrowanie jest w dużej mierze kwestią odpowiedniego zgrania
w czasie"
Jak zakochani widzą się wzajemnie
Zmiany w miłości i zaburzenie równowagi
Gdy miłość się kończy
7. Międzyludzki obszar znaczeniowy: wspólnota
społeczna i społeczna śmierć
72
72
75
76
77
80
Wspólna różnorodność w społeczności
Mobbing eksperymentalny
Konsekwencje braku odzwierciedleń: unicestwienie biologiczne
za pomocą izolacji społecznej
Odzwierciedlenia jako społeczny system orientacyjny ....
Odzwierciedlenie w obliczu drugiego człowieka:
intersubiektywność i etyka
87
8. Środowisko dla młodzieży i szansa dla szkoły . .
89
Znaczenie relacji międzyludzkich
Nadmiar bodźców, oglądanie przemocy i dziecięcy układ
lustrzany
Odkrycia neurobiologiczne przydatne w szkole
Układy lustrzane i rozwój inteligencji emocjonalnej
9. Neurony lustrzane w medycynie i psychoterapii .
Niewypowiedziane nastawienia i oczekiwania w relacji
lekarz-pacjent
Odzwierciedlanie jako metoda psychoterapeutyczna
Współbrzmienie jako przedmiot i treść psychoterapii ....
Metody zbliżone do psychoterapii
Nie wszystko, co odzwierciedla, jest dobre i bezpieczne . . .
Nakierowane terapie odzwierciedlające w neurologii
i medycynie psychosomatycznej
10. Relacje dnia codziennego i kierowanie własnym
życiem: czego możemy się nauczyć od komórek
lustrzanych
7
80
81
83
85
90
91
92
95
98
98
101
104
106
107
108
110
Wady i zalety intuicji
Zjawiska odzwierciedlania w pracy i w rodzinie
Uwodzicielski potencjał społecznych przestrzeni
odzwierciedlających i zachowanie własnej tożsamości ....
Spostrzeganie piękna: mózg nie jest koszem na śmieci ....
11. Geny, mózg i kwestia wolnej woli
110
112
113
115
117
Także geny reagują na sygnały
Neurobiologiczna podstawa wspólnych, budujących więzi
społeczne, programów działań
Przestrzeń wolnej woli
Wolna wola jako rezultat wewnętrznych procesów
samoorganizujących
118
12. Odzwierciedlanie jako motyw przewodni ewolucji
124
120
121
122
Wspólny neurobiologiczny obszar znaczeń
Ciało jako podstawa operacji umysłowych
„Przeżyją najlepiej przystosowani" albo „przeżyje
współbrzmienie"
Odzwierciedlanie: rodzaj prawa grawitacji obowiązującego żywe
układy
124
125
Bibliografia
131
Indeks nazwisk
139
Indeks rzeczowy
141
127
129
Download