Mózg (mozg

advertisement
Bądź łaskaw dla swojego mózgu- odrabiaj zadania domowe!!!
Co stanowi o inteligencji człowieka?
Ludzie zadają sobie to pytanie od wielu lat. Inteligencja to zdolność kojarzenia, uczenia się,
wykorzystywania tych zdolności na co dzień. W związku z tym, że ssaki, zwłaszcza naczelne,
posiadają większą pojemność mózgu od innych zwierząt – są inteligentniejsze i posiadają nad nimi
dużą przewagę. Czy zatem między nami , poszczególnymi przedstawicielami gatunku homo sapiens,
zachodzi ta sama zależność?
Dane do rozważenia:
- przeciętna waga mózgowia człowieka: 1250g-1500g,
- waga mózgu: Alberta Einsteina (twórcy teorii względności) – 1230g
Karola Gaussa (genialnego matematyka) – 1500g
Fryderyka Nietzschego ( znanego filozofa) – 900 g
Lwa Tołstoja (światowej sławy powieściopisarza)- 2500g
???
Aktualne badania wykazują, że nie wielkość mózgu, a jakość szarej masy stanowi o inteligencji.
Wybitne jednostki posiadały cieńszą korę mózgową i dużo większą liczbę połączeń synaptycznych,
czyli swoistą siateczkę neuronów budujących drogi kojarzeniowe.
Czy mamy wpływ na liczbę cennych neuronów w naszej „makówce”?
Tak! Każdy ruch naszego ciała (świadomy i nieświadomy) jest spowodowany impulsem nerwowym.
Również myśl to impuls elektryczny pokonujący błyskawicznie kręte ścieżki w naszej głowie.
Wnioskowanie, kojarzenie, uogólnianie, selekcjonowanie informacji to nic innego, tylko ćwiczenie
pobudzające drogi kojarzeniowe pomiędzy poszczególnymi częściami mózgu. Dlatego systematyczne
wykonywanie i powtarzanie krótkich ćwiczeń aktywizuje i doskonali tę skomplikowaną maszynerię
zamkniętą w naszej czaszce.
Co możemy zyskać?
Łatwiej przyjdzie ci wypełnienie druku w urzędzie.
W lot przeczytasz umowę kredytową.
Zrozumiesz każdy kawał o Chucku Norrisie.
Oczarujesz przyszłego pracodawcę na rozmowie w sprawie pracy.
Sam dobrze wiesz, co jeszcze!
Zatem, tak jak swoim płucom podarowujesz codziennie tlen, tak swemu mózgowi daj porcję ćwiczeń-odrabiaj codziennie zadania domowe!
Download