Tabela 2-2 Zmiany zachodzące w trakcie rozwoju

advertisement
50
Mózg człowieka • tom 1
Tabela 2-2
Zmiany zachodzące w trakcie rozwoju
Tydzień
Główne etapy rozwoju
Obraz
Deformacje
3
bruzda nerwowa i fałdy nerwowe
widoczne są trzy pęcherzyki pierwotne
zgięcie głowowe i szyjne
widoczne są neurony ruchowe
wady cewy
nerwowej
4
cewa nerwowa zaczyna się zamykać (dzień 22)
zamyka się dziobowe zakończenie cewy nerwowej (dzień 24)
zamyka się ogonowe zakończenie cewy nerwowej (dzień 26)
zaczynają migrować komórki grzebienia nerwowego
rozpoczyna się neurulacja wtórna
pojawiają się nerwy ruchowe
wady cewy nerwowej,
holoprosencefalia,
5
pęcherzyk oczny, zgięcie mostowe
widocznych jest pięć pęcherzyków wtórnych
bruzda graniczna, zwoje czuciowe
pojawiają się nerwy czuciowe
wargi tyłomórgowia
pojawiają się jądra podstawy
pojawia się wzgórze, podwzgórze
pojawiają się zwoje autonomiczne, soczewki i ślimak
holoprosencefalia,
wady odcinka
krzyżowego
rdzenia kręgowego
6–7
powiększa się kresomózgowie
jądra podstawy stają się wyraźne
kończy się wtórna neurulacja
pojawia się móżdżek i nerw wzrokowy
splot naczyniówkowy
wyspa
8–12
proliferacja i migracja neuronów
pojawia się kora mózgu i móżdżku
spoidło przednie, skrzyżowanie wzrokowe
torebka wewnętrzna
pojawiają się odruchy
zaburzenia migracji/
proliferacji
(np. nieprawidłowa
kora lub zakręty)
12–16
proliferacja i migracja neuronów
różnicowanie się komórek glejowych
ciało modzelowate
zaburzenia migracji/
proliferacji
(np. nieprawidłowa
kora lub zakręty)
16–40
migracja neuronów
bruzdy korowe
proliferacja komórek gleju, początek mielinizacji
(głównie w okresie postnatalnym)
tworzenie się połączeń synaptycznych
krwawienie lub
inne uszkodzenia
mózgu
Dwie górne ilustracje – z: Arey LB, Developmental anatomy, ed 4, Philadelphia, 1941, WB Saunders. Ostatnia ilustracja – zgoda na publikację:
Dr Naomi Rance, University of Arizona College of Medicine. Wszystkie pozostałe – z: Hochstetter F, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des
menschlichen Gehirns. I. Teil, Vienna, 1919, Franz Deuticke.
Download