zestaw zadań w konkursie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

advertisement
załącznik nr 3
Zestaw zadań w konkursie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Cele:
1. Popularyzowanie idei niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz upowszechnienie
wśród młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom
poszkodowanym w różnych wypadkach.
2. Rozwijanie programu szkoleń społeczności szkolnej w zakresie udzielania pomocy
przedlekarskiej oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom zdrowotnym.
ZADANIA
1. postępowanie przy zatrzymaniu akcji serca
2. udzielanie pomocy przy ataku padaczki
3. pierwsza pomoc przy omdleniu.
4. udzielanie pomocy przy zawale mięśnia sercowego.
5. krwotoki-wstrząs pourazowy wyrycie i pierwsza pomoc.
6. załamanie kości- rozpoznanie i pierwsza pomoc.
7. porażenie prądem- pierwsza pomoc.
8. postępowanie w przypadku cukrzycy (hipoglikemia, hiperglikemia)
9. zabezpieczenie miejsca wypadku samochodowego, wykrycie urazów w szczególności
głowy i kręgosłupa- ewakuacja poszkodowanych).
10. wezwanie służb medycznych i zabezpieczających.
REGULAMIN:
1. zespoły składają się z 10 osób,
2. zespół wyposażony jest w własną apteczkę pierwszej pomocy,
3. zadania wykonywane są na poszczególnych stacjach, na których symulowane
są scenki z różnych wypadków ( 3 stacje)
4. w stacji biorą udział pozoranci ( wolontariusze z różnych klas PLO),
5. na każdej stacji jest sędzia, który ocenia cały zespół wg zamieszczonego wzoru
załącznik nr 4,
6. na stacji mogą być sędziowie pomocniczy,
7. stacja składa się z max 5 pozorantów,
8. ocenie podlegać będzie całość wykonanej scenki,
9. zawartość apteczki ( jest to zawartość minimalna, organizator nie zabrania większej
ilości):
chusta trójkątna szt. 5
opaska elastyczna szt. 6
opaska dziana szt.6
gaza opatrunkowa szt. 6
codofix szt. 2- różne rodzaje
tampony do nosa szt. 3
rękawiczki dla każdego ratownika
nożyczki
folia życia min szt. 2
maseczka do sztucznego oddychania
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards