Europa w 1916 roku.
1. Wymień państwa centralne.
2. Podaj nazwy państw należących do ententy.
3. Wymień nazwy państw neutralnych.
4. Wskaż państwa ententy, przez które biegły linie frontów zachodniego i wschodniego
w 1916 roku.
1
Front zachodni w latach 1914–1918.
1. Podaj nazwy państw, z których terytorium Niemcy zaatakowały Francję w 1914 roku.
2. Określ, kiedy wojska niemieckie znajdowały się najbliżej Paryża.
3. Wymień, w kolejności chronologicznej, najważniejsze bitwy na froncie zachodnim I wojny
światowej.
4. Określ, czy w momencie zakończenia wojny alianci znajdowali się na terenie Niemiec.
5. Ustal miejsce podpisania przez Niemcy rozejmu z aliantami. Podaj dokładną datę tego
wydarzenia.
2
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards