Document

advertisement
Zagadnienia do II kolokwium:
1. Co to są i do czego służą podzapytania?
2. Jak tworzony jest iloczyn kartezjański z tabel?
3. Jak realizowane jest równozłączenie (złączenie
wewnętrzne) tabel?
4. Jak realizowane jest złączenie zewnętrzne tabel lewo (bądź
prawo) stronne?
5. Jaka jest różnica między złączeniami tabel, a więzami
referencyjnymi?
6. Co to są i co realizują perspektywy?
7. Podaj podobieństwa i różnice między perspektywami a
tabelami bazowymi.
8. Podaj 3 typy wyrażeń, które można budować w SQL.
9. Wymień sposoby wykorzystania procedur i funkcji.
10. Podaj polecenia modyfikujące dane.
11. Do jakich celów są wykorzystywane wyzwalacze?
12. Wymień instrukcje, które aktywują wyzwalacz.
13. Podaj podstawowe właściwości transakcji.
14. Co zawiera baza INFORMATION_SCHEMA?
15. Czym się różnią hurtownie danych od operacyjnych baz
danych?
16. Scharakteryzuj rozproszone bazy danych.
Lista osób których obowiązują zielone pytania:
nr
album
1.
93826
2.
93828
3.
93835
4.
96955
5.
96959
6.
98163
7.
96963
8.
96976
9.
97190
10.
97210
Lista osób których obowiązują pytania zielone i niebieskie:
nr
album
1.
96967
2.
96984
3.
97048
4.
97085
5.
97079
6.
98191
Pozostałe osoby obowiązują wszystkie pytania.
nr
album
1.
93850
2.
93856
3.
98174
4.
97130
5.
97181
Download