ZAJĘCIA 3 i 4/15 Typy reakcji chemicznych (zapis jonowy i

advertisement
Projekt „Inżynieria chemiczna i procesowa – perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa żywności”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAJĘCIA 3 i 4/15
Typy reakcji chemicznych (zapis jonowy i cząsteczkowy). Amfoteryczność.
1. Podać przykłady reakcji syntezy, analizy, wymiany pojedynczej i podwójnej.
2. Jaką reakcję nazywa się egzoenergetyczną, a jaką endoenergetyczną?
3. Za pomocą odpowiednich równań reakcji chemicznych udowodnić amfoteryczny charakter
następujących pierwiastków i związków chemicznych:












tlenek cynku
cyna
wodorotlenek ołowiu(II)
cynk
tlenek cyny(II)
wodorotlenek chromu(III)
tlenek glinu
ołów
tlenek chromu(III)
wodorotlenek cynku
wodorotlenek glinu
tlenek arsenu(III).
Zapisać równania reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej. Nazwać powstałe produkty.
4. Dokończyć równania reakcji lub zaznaczyć, że dana reakcja nie przebiega. Zapisać równania
tych reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej oraz nazwać powstałe produkty:















tlenek magnezu + woda
wodorotlenek wapnia + tlenek węgla(IV)
siarczan(IV) miedzi(II) + wodorotlenek sodu
azotan(V) baru + kwas siarkowy(VI)
tlenek glinu + kwas solny
azotan(V) żelaza(III) + wodorotlenek potasu
żelazo + siarka
tlenek miedzi(II) + kwas solny
azotan(V) ołowiu(II) + siarczan(VI) sodu
chlorek baru + kwas siarkowy(VI)
wodorotlenek potasu + tlenek azotu(V)
cynk + kwas siarkowy(VI)
chlorek magnezu + wodorotlenek sodu
węglan sodu + kwas solny
octan potasu + kwas siarkowy(VI)
Projekt „Inżynieria chemiczna i procesowa – perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa żywności”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego







azotan(V) ołowiu(II) + chromian(VI) potasu
wodorotlenek wapnia + kwas azotowy(V)
chlorek wapnia + ortofosforan(V) potasu
wodorotlenek cynku + wodorotlenek sodu
tlenek sodu + tlenek fosforu(V)
azotan(V) srebra + chlorek sodu
chlorek amonu + wodorotlenek potasu.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards