Załącznik nr 2.2.4.P Projekt w ramach RPO WSL 2014

advertisement
Załącznik nr 2.2.4.P
1
2
lp.
nazwa
3
ilość
4
jednostka
Program multimedialny z chemii
2 do liceum, zakres podstawowy
opis
1. Chemiczne gry:
- Substancje chemiczne i ich właściwości, Chemia, a żywność, Węgiel i jego związki składająca się z 40 elementów. Wielobarwne elementy
zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji chemicznych, nazwy zjawisk, pojęć. Na jednobarwnych elementach znajduje się wyjaśnienie haseł właściwości substancji chemicznych, definicje pojęć, zjawisk.
Gry chemiczne - substancje
chemiczne, węgiel i jego związki,
chemia i żywność
1
5
3 sztuka
ZAWARTOŚĆ PROGRAMU:
• Słowniczek - zawiera hasła tematyczne związane z chemią, stosowane na stronach kursu
• Kalkulator - umożliwia wykonywanie działań matematycznych
• Układ okresowy pierwiastków - dostarcza niezbędnej wiedzy o pierwiastkach, ich właściwościach, budowie i reaktywności
• Biografie - przedstawia ilustrowane biografie słynnych chemików
Dodatkowe opcje programu eduROM Chemia:
• Szukaj - narzędzie stanowiące jednocześnie szczegółowy indeks kursu; pozwala na przeszukiwanie materiału za pomocą wyrazów kluczowych
• Moje lekcje - program pozwalający tworzyć własne lekcje poprzez dowolne zestawianie stron wybranych z całego kursu
• Wyniki - opcja umożliwiająca śledzenie rezultatów osiąganych podczas pracy z programem
• Notatki - opcja umożliwiająca dodanie do poszczególnych stron kursu dowolnych tekstów (notatek)
1 sztuka
Zestaw zawiera 410 elementów, umożliwiających budowę bardzo szerokiej gamy struktur. W zestawie znajdują się modele takich pierwiastków jak
węgiel, wodór, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale oraz 3 rodzaje łączników symbolizujących wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne,
podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe).
Z elementów zestawu można budować m.in.: cząsteczki (np. wodoru, chloru, tlenu, ozonu, azotu, fosforu, siarki, węgla - różne odmiany alotropowe),
wodorki (np. sodu, magnezu, krzemu oraz chlorowodór amoniak, metan, woda, siarkowodór), chlorki i fluorki, tlenki metali, tlenki niemetali, kwasy,
jony metali związki organiczne (np. benzen, glicerol, etan,eten, etyn,etanol, itd.)
Zbudowane struktury są duże, a co ważniejsze - wyraźne i przejrzyste.
Modele wiązań
chemicznych/Zestaw do budowy
3 modeli chemicznych
1 sztuka
4 Tester przewodności roztworu
1 sztuka
Proste w obsłudze urządzenie służące do określenia przewodności elektrycznej roztworu (konduktywności), EC (electrical conductivity). Stosowane między innymi w
ogrodnictwie do określania stopnia zasolenia wody (zawartości soli mineralnych).
SPECYFIKACJA techniczna:
-Zakres pomiaru: 0-19,9EC
-Rozdzielczość: 0,1EC
-Dokładność: +/- 2%
-Zasilanie: 4×1,5V (LR44)
-Temperatura pracy: 0 – 50 stopni
-Wyświetlacz : 4 cyfry
-Kalibracja: skalibrowany fabrycznie, możliwa kalibracja ręczna
-Wymiary: 150mm X 29mm X 20mm
-Ciężar: 61g z bateriami , całość z etui 90g
Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
6
7
8
CENA NETTO
za sztukę/komplet
CENA BRUTTO za
sztukę/komplet
Łącznie
cena brutto
(3x7)
1 sztuka
5
Zestaw odczynników i chemikalii
(pomoce dydaktyczne do
doświadczeń chemicznych,
materiały zużywalne)
1. Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml
2. Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml
3. Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml
4. Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g
5. Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g
6. Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g
7. Azotan(V)srebra 5 g
8. Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90?C) 250 ml
9. Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca 10 arkuszy
10. Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy 0,1%) 100 ml
11. Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml
12. Chlorek potasu 100 g
13. Chlorek sodu 250 g
14. Chlorek wapnia 100 g
15. Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml
16. Cyna (metal-granulki) 50 g
17. Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml
18. Glin (metal-pył) 25 g
19. Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g
20. Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml
21. Kwas solny (ok.36%, kwas solny) 250 ml
22. Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml
23. Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml
24. Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml
25. Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml
26. Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 250 ml
27. Kwas stearynowy (stearyna) 50 g
28. Magnez (metal-wiórki) 25 g
29. Magnez (metal-proszek) 100 g
30. Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g
30. Miedź (metal- drut) 50 g
31. Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml
32. Octan etylu 100 ml
33. Octan ołowiu(II) 25 g
34. Octan sodu bezwodny 50 g
35. Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g
36. Parafina rafinowana (granulki) 50 g
37. Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-12) 100 szt.
38. Sączki jakościowe (średnica 11 cm) 100 szt.
39. Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g
40. Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g
41. Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g
42. Siarka (mielona -) 250 g
43. Sód (metaliczny, zanurzony w nafcie) 10 g
44. Tlenek magnezu 50 g
45. Tlenek miedzi(II) 50 g
46. Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g
47. Tlenek żelaza(III) 50 g
48. Węglan potasu bezwodny 100 g
49. Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g
50. Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g
51. Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g;52. Wodorotlenek potasu (zasada potasowa) 100 g; 53. Wodorotlenek sodu (zasada
sodowa) 250 g ; 54. Wodorotlenek wapnia 250 g; 55. Żelazo (metal- proszek) 100; 56. Cynk-granulki 50 g; 57. Lakmus (wskaźnik) 1g ; 58. Karbid
(węglik wapnia) 200g. Karty charakterystyk na płycie CD. Na każdym odczynniku obowiązkowo - data produkcji i data ważności. Termin ważności od
3 do 5 lat w zależności od odczynnik. Należy wliczyć koszt transportu odczynników chemicznych.
Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
W przypadku pojawienia się nazw własnych lub nazw produktów Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.
SUMA BRUTTO
Download