Chemia na co dzie

advertisement
 Gotowanie,
fermentacja, produkcja szkła,
metalurgia – to kilka z procesów
chemicznych, które towarzyszą nam, czasami
nieświadomie w naszym życiu.
 Jogurt
powstaje w trakcie fermentacji
mlekowej, czyli w procesie chemicznym, w
którym cukier zawarty w mleku, zwany
laktozą, zostaje przekształcony w kwas
mlekowy i energię. Proces ten zachodzi gdy
do mleka dodamy specjalne bakterie, zwane
pałeczkami bułgarskimi.
 Kefir powstaje również w trakcie fermentacji
mlekowej, ale do mleka dodaje się specjalne
mikroorganizmy (głównie bakterie i drożdże),
tzw. Grzybki kefirowe, które wyglądem
przypominają kawałki kalafiora. Produktami
tej fermentacji są kwas mlekowy, energia,
tlenek węgla (IV).
Zwykłe
H₂O, które jedni piją,
inni nie. Nikt chyba nie jest w
stanie wyobrazić sobie świata
pozbawionego wody. Świat bez
pryszniców, kąpieli wodnych i
saun. Człowiek składa się w 70%
z wody, więc życie bez niej jest
wręcz niemożliwe.
 Sole
kwasu krzemowego zawierają cegły i
cement,
 Węglan wapnia wchodzi w skład tynku,
 Krzemiany sodowo – wapniowe zawierają
szyby okienne,
 Krzemiany ołowiu lub glinu zawierają emalie
urządzeń sanitarnych,
 Sole zawierają również
farby do malowania
 Chlorku
sodu (soli
kuchennej) używamy do
przyprawiania potraw i
konserwowania żywności,
 Azotanu sodu i potasu
używamy do peklowania
mięsa,
 W skład proszków do
pieczenia ciast wchodzą sole
amonu.
 Węglany
i fosforany sodu wchodzą w skład
proszków do prania,
 Stearynian i palmitynian sodu to główne
składniki mydła,
 Węglan wapnia i magnezu wchodzi w skład
pasty do zębów.
 Organiczny
związek chemiczny z
grupy cukroli; najprostszy trwały alkohol
trójwodorotlenowy.
 Głównym źródłem gliceryny w przemyśle
są tłuszcze roślinne i tłuszcze zwierzęce,
które w reakcji z
roztworami zasad ulegają hydrolizie do
gliceryny i mydeł.
 Stosowana jest przy
produkcji kremów, pomadek i
innych produktów kosmetycznych.
 Wiele
związków chemicznych dodaje się do
żywności w kolejnych etapach jej produkcji,
czy przetwarzania w celu poprawienia
trwałości produktów, ich cech smakowych lub
usprawnienia procesu przetwórstwa.
 Dodatki do żywności nie powinny zagrażać
zdrowiu konsumentów.
 Można je otrzymywać z surowców
naturalnych lub uzyskiwać na drodze syntezy
chemicznej.
 Barwniki
 Pigmenty
 Środki
konserwujące
 Zagęszczacze
 Przeciwutleniacze
 Stabilizatory
 Emulgatory
 Regulatory kwasowości.
 Składnik
pokarmowy.
 Człowiek spożywa tłuszcze pod różną
postacią. Najczęściej jest to masło, smalec
czy też jako oleje roślinne.
 Ogólny wzór:
W
skład białka wchodzą następujące
pierwiastki: węgiel, tlen, azot, czasami
siarka i fosfor.
 Białka zbudowane są z ogromnej liczby
aminokwasów, które połączone są ze sobą w
różny sposób, tworząc spirale, kule, łańcuchy
itd.
 Cukry
dzielimy na: cukry proste, dwucukry i
wielocukry.
 W skład cząsteczki cukru wchodzi węgiel,
wodór i tlen.
 Kwasy
organiczne są nam dobrze znane z
życia codziennego, a mianowicie: kwas
cytrynowy, kwas octowy (używany do
kwaszenia i marynowania warzyw i grzybów),
kwas mlekowy (dzięki bakteriom którego
ulegają kwaśnieniu: mleko, kapusta, ogórki),
kwas mrówkowy, kwas szczawiowy.
Występują one w organizmach żywych. Do
grupy kwasów nieorganicznych zaliczamy
kwasy, które można otrzymać z substancji
mineralnych na ziemi.
 Rozcieńczony
roztwór tego kwasu występuje
w soku żołądkowym człowieka. Ułatwia on
trawienie.
 Unoszący się nad stężonym roztworem kwasu
chlorowodór należy do silnych trucizn.
 Zastosowanie
-
kwasu solnego:
w przemyśle kosmetycznym,
w przemyśle nawozów sztucznych,
do produkcji barwników,
do produkcji włókien sztucznych.
 Alkohol
etylowy to związek organiczny z
grupy alkoholi o wzorze C₂H₅OH. W
temperaturze pokojowej jest bezbarwna,
łatwopalna ciecz o charakterystycznej woni i
piekącym smaku. Na powietrzu pali się słabo
widocznym niebieskawym płomieniem.
 Wykorzystywany jest w przemyśle m.in. jako
rozpuszczalnik oraz jako napój alkoholowy
(prowadzi do poważnego uzależnienia
alkoholizmu)
 Chemia
przyczynia się do poprawy
warunków życia.
 Zagraża zdrowiu zanieczyszczeniem
środowiska naturalnego człowieka.
 Broń masowego rażenia(broń chemiczna) –
niewłaściwe stosowanie substancji
chemicznych jest przyczyną wielu tragedii.
 www.wikipedia.pl
 www.ściaga.pl
 www.google_grafika.pl
 „Chemia
dla gimnazjum część 3”,
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria
Litwin
 Paweł
Jurkiewicz
Download