Sole w kuchni

advertisement
„SOLE W KUCHNI”
Przygotowały
Zuzanna Król
Julia Ziaja
CO TO SĄ SOLE ?


Sole to związki chemiczne zbudowane z atomu
metalu i reszty kwasowej
Sole dobrze rozpuszczalne w wodzie ulegają
dysocjacji jonowej czyli rozpadowi na kationy
metali i aniony reszt kwasowych.
OTRZYMYWANIE SOLI

Sole w chemii najczęściej i najłatwiej otrzymuje
się w wyniku reakcji zobojętniania, czyli reakcji
kwasów z wodorotlenkami metali. Innymi
sposobami ich otrzymywania są reakcje: metalu z
kwasem, tlenku metalu z kwasem, czy zasady z
tlenkiem niemetalu.
SOLE STOSOWANE W KUCHNI
Sole które wykorzystujemy w kuchni to:
 Wodorowęglan amonu
 Fosforan (V) wapnia
 Azotan (V) potasu
 Chlorek Sodu
 Azotan (III) sodu
 Azotan (III) potasu
 Jodek potasu
WODOROWĘGLAN AMONU

Wodorowęglan amonu,
NH4HCO3, nieorganiczny związek
chemiczny,
wodorosól amonowa kwasu
węglowego.
Tworzy bezbarwne kryształy
posiadające zapach amoniaku,
znane pod nazwą "amoniak do
pieczenia ciast". Dobrze
rozpuszczalny w wodzie
Stosowany m.in. jako składnik
proszków do pieczenia, środków
gaśniczych, leków, barwników, a
także jako prosty nawóz .
FOSFORAN(V) WAPNIA

Fosforan(V) wapnia Ca3(PO4)2 nieorganiczny związek
chemiczny, sól wapniowa kwasu
ortofosforowego (V).
Zastosowanie
 W przemyśle spożywczym
fosforany wapnia , dodawane są
do chleba, aromatyzowanych
napojów alkoholowych,
produktów mlecznych,
przetworów owocowych oraz
napojów energetyzujących.
Używany jest jako dodatek do
żywności (E 341c). Zbyt duża
ilość fosforanu (V) wapnia w
diecie, może zmniejszyć
przyswajanie składników
mineralnych z pożywienia
AZOTAN(V) POTASU
Azotan(V) potasu (saletra
potasowa, saletra indyjska) –
nieorganiczny związek
chemiczny. Azotan (V) potasu
występuje w przyrodzie w
niewielkich ilościach w postaci
minerału nitro kalitu w krajach
o suchym, gorącym klimacie,
m.in. W Chinach i Indiach. Z tych
państw był sprowadzany do
Europy, czemu zawdzięcza
nazwę "saletra indyjska"..
Zastosowanie
 Konserwant mięsa (E 252);
 Saletra potasowa jest
utleniaczem, z tego powodu jej
głównym zastosowaniem była
produkcja czarnego prochu.
CHLOREK
SODU
Chlorek sodu (sól kuchenna) –
nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu
solnego i sodu.
Stanowiący podstawowy składnik soli
kuchennej, soli warzonej oraz soli drogowej.

Zastosowanie
1.
jest używana bardzo często w kuchni,
np. do przyprawiania potraw i
konserwowanie żywności, stąd nazwa sól kuchenna
2.
w zimie używa się jej do posypywanie
jezdni w celu uniknięcia oblodzenia,
ponieważ dodanie soli do wody
powoduje obniżenie jej temperatury
krzepnięcia
3.
zastosowanie znajduje również w
przemyśle garbarskim i szklarskim
4.
jako substrat do otrzymywania innych
związków sodu;
AZOTAN (III) SODU
Azotan sodu NaNO2 – nieorganiczny związek
chemiczny
 Stosowany jako konserwant o symbolu E250
 Stosowany jest w produkcji barwników
 W produkcji organicznych pochodnych azotowych.

AZOTAN (III) POTASU
Znalazł zastosowanie w produkcji barwników
azowych, w chemii analitycznej
 Stosowany jest w fotografii jako sensybilizator
(uczulacz),
 Ma niebagatelne znaczenie w konserwacji mięsa
(oznaczenie EWG - E249), gdyż zapobiega
tworzeniu się jadu kiełbasianego, jednak ze
względu na szkodliwość azotanów(III) sugeruje
się ograniczenie ich używania jako
konserwantów, jednak całkowite zastąpienie
innymi związkami nie jest możliwe

JODEK POTASU
używany jest w syntezach organicznych;
 w lecznictwie oraz w analizie chemicznej;
 jego nie wielkie ilości dodaje się do soli
kuchennej - stąd tzw. sól jodowana.

SONDA ULICZNA
(200 OSÓB)
Co sądzi Pan/Pani na temat stosowania
różnych chemikaliów w produktach
spożywczych
Pozytywnie 34%
Negatywnie 66%
SONDA ULICZNA
(200 OSÓB)
Co sądzi Pan/Pani na temat stosowania różnego
rodzaju sol i w produktach spożywczych
Pozytywnie 43%
Negatywnie 50%
Nie mam zdania 7%
CIEKAWOSTKI





Sól gorzka, sól angielska, jej poprawna nazwa to siarczan (VI) magnezu (MgSO4).
Jest zawarta w soli morskiej, większe jej ilości znajdują się w niektórych wodach
źródlanych, które maja gorzki smak (stąd jej nazwa). Znajduje zastosowanie w
medycynie oraz w przemyśle: farbiarskim, garbarskim i w hutnictwie. Używa się jej
do obciążania bawełny, jedwabiu i papieru. Udowodniono, że na organizm ludzki
działa przeczyszczająco, żółciopędnie, a podawana dożylnie - znieczulająco i
narkotycznie.
Sól glauberska, jej poprawna nazwa to siarczan (VI) sodu (Na2SO4).
Ma zastosowanie w produkcji szkła, papieru, środków piorących i farb
Sól Bertholetta, jej poprawna nazwa to chloran (V) potasu (KClO3).
Jest używana do wyrobu zapałek i materiałów wybuchowych
Sól Mohra, jej poprawna nazwa to siarczan (VI) amonu- żelaza (II)
Sól karlsbadzka to sztucznie wyprodukowana sól będąca mieszanką soli:
glauberskiej, węglanu sodu, chlorku sodu i siarczanu (VI) potasu. Swoim składem
oraz właściwościami odpowiada naturalnej soli leczniczej pochodzącej z czeskiego
uzdrowiska KarlovyVary.

Sól Fishera

Sól czerwona

Sól emska- mieszanina różnych soli, wykorzystywana w medycynie jako środek
wykrztuśny
ŹRÓDŁA
Zdjęcia
Wyszukiwarka Google grafika
Informacje
Encyklopedia
www.wikipedia.org
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards