Reakcja krystalizacji bezwodnego Octanu sodu (CH3COONa)

advertisement
Reakcja krystalizacji
bezwodnego Octanu sodu
(CH3COONa)
Octan sodu - związek chemiczny, dobrze
rozpuszczalna w wodzie sól kwasu
octowego i zasady sodowej.
Roztwór octanu sodowego to składnik
aktywny ogrzewaczy termicznych. Są to
różnego kształtu pojemniki z tworzywa
sztucznego wypełnione przesyconym
roztworem octanu sodu, który pobudzony
bodźcem mechanicznym, krystalizuje się
wydzielając ciepło.
Do przeprowadzenia doświadczenia
potrzebne będzie nam
- bezwodny Octan sodu (CH3COONa).
- źródło ciepła
- kilka naczyń
1
Tworzymy przesycony
roztwór Octanu sodu
w temp. Ok. 60oC
2
Gdy cała sól się już rozpuści, należy
powoli ostudzić naczynie. W czasie
stygnięcia dowiemy się już czy
eksperyment się udał. Jeśli naczynie
miało, jakieś wgłębienia, uszkodzenia
ciecz zacznie się od razu krystalizować
3
Po wywołaniu bodźca mechanicznego
tworzy się ciepły i dość twardy twór. Tzw.
„szybki (ciepły) lód”. To właśnie
krystalizująca substancja wydziela energię
cieplną.
Krystalizacja to proces powstawania fazy krystalicznej z
fazy stałej, fazy ciekłej, roztworu lub fazy gazowej.
Krystalizacja jest procesem egzotermicznym (proces
egzoenergetyczny – proces fizyczny, w którym
wydzielana jest energia co podnosi temperaturę układu i
otoczenia). Przeprowadza się ją w celu wyodrębnienia
związku chemicznego z roztworu. Mieszaniny
jednorodne cieczy (rozpuszczalnik) i ciała stałego
(substancja rozpuszczona) mają graniczne stężenie, w
którym rozpoczyna się proces krystalizacji.
Download