Zadanie 4. (5 p) Oblicz stężenie molowe jonów H + w

advertisement
Zestaw zadań z chemii dla uczniów z
klas drugich
Zadanie 1. (5 p) Które z wymienionych substancji po dodaniu do wody wykazują odczyn
kwasowy? Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych.
a) tlenek chloru(VII)
b) tlenek sodu
c) tlenek potasu
d) tlenek azotu(III)
e) tlenek azotu(II)
f) tlenek fosforu(V)
g) tlenek baru
h) tlenek węgla(IV)
i) tlenek krzemu(IV)
j) tlenek bromu(III)
k) tlenek glinu
l) tlenek wapnia
Zadanie 2. (5 p) Odczyn roztworu to cecha roztworu zależna od jonów wodoru H+ w
roztworze. Jeżeli stężenie jonów H+ wynosi 10-n mol/dm3 to pH roztworu jest równe n. Oblicz
pH 0,001 molowego roztworu kwas chlorowego oraz 0,005 molowego kwasu siarkowego(VI).
Napisz równania dysocjacji jonowej kwasów.
HCl (aq) 0,001 mol/dm3
H2SO4 (aq) 0,005 mol/dm3
Zadanie 3. (5 p) Do 200 cm3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 20% i gęstości 1,1 g/cm3
dodano 100 cm3. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. Napisz równanie
dysocjacji jonowej kwasu.
Zadanie 4. (5 p) Oblicz stężenie molowe jonów H+ w roztworze kwasu fluorowodorowego o
stężeniu 0,1 mol/dm3, którego stopień dysocjacji wynosi 8%. Jaka jest moc tego kwasu?
Zadanie 5. (4 p) Wiedząc, że rozpuszczalność tlenku siarki(IV) w wodzie (w temperaturze
25oC pod ciśnieniem 1013 hPa) wynosi 89,24 g/dm3 wody, oblicz stężenie procentowe
roztworu nasyconego otrzymanego w ten sposób kwasu.
Zadanie 6. (10 p) Napis wzory i nazwy substancji oznaczonymi literami. Napisz równania
reakcji chemicznych oznaczonych cyframi.
C
+
2 A
1
B
+ K2MnO4 + MnO2
2
D
+
B
3
SO3
+
+
E
E
5
F
4
G
Zadanie 7. (6 p) Korzystając z poniższych równań reakcji chemicznych, ułóż schemat
przemian prowadzących do otrzymania kwasu azotowego(V). Spalając w odpowiednich
warunkach amoniak, można otrzymać kwas azotowy(V). Ta reakcja przebiega w trzech
zasadniczych etapach. Główną rolę odgrywają w nich tlenki azotu na parzystych stopniach
utlenienia, z których jeden w dwóch etapach jest produktem, a w jednym substratem. Podaj
równania reakcji.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards