A 2 ZALECANA LITERATURA DLA TERAPEUTÓW

advertisement
SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ SWPS
kier.dr A.Popiel, dr E.Pragłowska
Czteroletnie dwustopniowe studia podyplomowowe
Zalecana literatura:
„***A” - Podręczniki podstawowe i obowiązujące – zawarta w nich wiedza jest podstawą większości zajęć praktycznych i
teoretycznych
„**B” - Podręczniki bardzo ważne w praktyce klinicznej – dotyczą specyfiki terapii wybranych zaburzeń
należy ogólnie znać ich treść i zasady terapii, należy je znać dokładnie, gdy u pacjenta poddawanego psychoterapii występuje
problemem/zaburzenie, którego dotyczy podręcznik.
„*C” - Literatura uzupełniająca dotyczy rozszerzenia albo innego ujęcia problemu niż podręczniki podstawowe, lub
specyficznych form terapii (wykraczających poza program podstawowy)
Główne założenia terapii poznawczo-behawioralnej:
Popiel, A., Pragłowska E. (2008). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka.
Warszawa. Paradygmat - I rok ***A
Alford, B. A., Beck, A. T. (2005). Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. I rok ***A
Skinner, B. F.(2013).Behawioryzm. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.***A
Popiel, A., Pragłowska E.(red).(2013). Superwizja w psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
Koncepcje, procedury, narzędzia. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
- III rok ***A
Bąbel P, Ostaszewski P (red) (2008). Współczesna psychologia behawioralna. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego *C
Bąbel, P, Suchowierska, M., Ostaszewski, P. (2010). Analiza zachowania od A do Z. Gdańsk:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. *C
Reinecke, M., Clark, D. (2006). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce. Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne. ***A
Weishaar, M. E. (2005). Aaron T. Beck. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. *C
Prochaska, J. O., Norcross, J. C. (2006). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna.
Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. *C
DIAGNOZA KLINICZNA:
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD 10. Badawcze kryteria
diagnostyczne (1998). Kraków–Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne
„Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii. I rok ***A
Morrison, M. (2012). Diagnoza psychiatryczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.C
First, M. B. Gibbon, M., Spitzer, R. L., Williams, J. B. W., Benjamin, L. S. (2010). Ustrukturalizowany
Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV. SCID II. Warszawa:
Pracownia Testów Psychologicznych PTP (redakcja naukowa: B. Zawadzki, A. Popiel, E.
Pragłowska)
TECHNIKI TERAPEUTYCZNE
Padesky, C., Greenberger, D. (2004). Umysł ponad nastrojem. Podręcznik terapeuty. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. **B
Leahy, R. L. (2008). Techniki terapii poznawczej. Podręcznik praktyka. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego. *C
Bennett-Levy, J., Butler, G., Fennell, M., Hackman, A., Muller, M., Westbrook, D. (red.). (2005).
Oksfordzki podręcznik eksperymentów behawioralnych w terapii poznawczej. Gdynia: Alliance
Press. *C
Persons, J. B. (2006). Terapia poznawcza w praktyce. Podejście oparte na sformułowaniu przypadku .
Gdynia: Alliance Press. *C
DEPRESJA, ZABURZENIA AFEKTYWNE
Beck, J. S. (2005). Terapia poznawcza. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego. I rok ***A
Segal, Z., Williams, M.G, Teasdale J.D (2009). Terapia poznawcza depresji oparta na uważności.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. I rok ***A
Ramirez-Basco, M., Rush, A. J. (2007). Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Terapia poznawczo-
behawioralna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. **B
ZABURZENIA LĘKOWE
Wells, A. (2010).Terapia poznawcza zaburzeń lękowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego.***A
Rachman, S. (2005). Zaburzenia lękowe. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. *C
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
Bryńska, A. (2007). Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Rozpoznanie, etiologia, terapia poznawczo-
behawioralna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. **B
Fobia społeczna
Hope, D., Heimberg, R. G., Turk, C. L. (2007). Terapia lęku społecznego. Podejście poznawczo-
behawioralne. Podręcznik ćwiczeń klienta. Gdynia: Alliance Press.
Hope, D., Heimberg, R. G., Turk, C. L. (2007). Terapia lęku społecznego. Podejście poznawczo-
behawioralne. Przewodnik terapeuty. Gdynia: Alliance Press. **B
PTSD
Foa E., Hembree, B., Olasov-Rothbaum, B.(2013). Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD.
Emocjonalne przetwarzanie traumatycznych doświadczeń. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne (podręczniki dla terapeuty i pacjenta) ***A
Zaburzenia odżywiania
Fairburn, C. (2013). Terapia poznawczo-behawioralna i zaburzenia odżywiania. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. **B
Schizofrenia
Beck A.T., Rector, N., (2013). Schizofrenia w ujęciu poznawczym. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego. **B
Birchwood, M., Jackson, C. (2004). Schizofrenia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
*C
Zaburzenia osobowości
Linehan, M. (2007). Zaburzenie osobowości z pogranicza. Terapia poznawczo-behawioralna. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. **B
Beck, A. T., Freeman, A., Davis, D. (2006). Terapia poznawcza zaburzeń osobowości. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. **B
Rafaeli, E., Bernstein, D.P, Young J (2011). Psychoterapia skoncentrowana na schematach.
Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. **B
Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa: Instytut
Psychologii Zdrowia. *C
Uzależnienia
Beck, A. T., Newman, C. (2007). Terapia poznawcza uzależnień. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego. **B
Najavits, L.(2010).Poszukiwanie bezpieczeństwa. Terapia PTSD i nadużywania substancji
psychoaktywnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. **B
Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży
Kazdin, A., Weisz, J. R. (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ***A
Kendall, P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne. **B
Stallard, P. (2007). Czujesz tak jak myślisz. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-
behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Zysk i S-ka. **B
Kendall, P. Hedtke, C. (2013) Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci.
Podręcznik terapeuty. Program ZARADNY KOT. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne. **B
Kendall, P., Choudhury, M, Hudson.J, Webb, A (2013) .Terapia poznawczo behawioralna zaburzeń
lekowych u młodzieży Podręcznik terapeuty. Program „Lęk”. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne. **B
Foa, E., Chrestman B., Gilboa-Schechtman, K.R (2013). Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD
nastolatków. Emocjonalne przetwarzanie traumatycznych doświadczeń. [Podręczniki
terapeuty i pacjenta]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. **B
Kendall, P.(red). (2010).Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo-behawioralne. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.***A
Suchowierska, M., Ostaszewski, P., Bąbel. P.(2012). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria
badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne. **B
Terapia małżeńska
Dattilio, F. (2013). Terapia poznawczo-behawioralna par i rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego. **B
Kratochvil, S. (2006). Terapia małżeńska. Gdańsk: Via Medica. *C
SPECYFICZNE FORMY TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ
ACT –ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY
Hayes , S.C, Strosahl K.,D, Wilson K.G (2013).Terapia akceptacji i zaangażowania. Proces i praktyka
uważnej zmiany. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
DBT –DIELECTICAL BEHAVIOUR THERAPY
Linehan, M. (2007). Zaburzenie osobowości z pogranicza. Terapia poznawczo-behawioralna. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dimeff, Koerner red.(2012). Dialektyczna terapia behawioralna w praktyce klinicznej. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Miller, A., Rathus J.H.(2012).Dialektyczna terapia behawioralna nastolatków z tendencjami
samobójczymi. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
MBCT – MINDFULNESS BASED COGNITIVE THERAPY
Segal, Z., Williams, M.G, Teasdale J.D (2009). Terapia poznawcza depresji oparta na uważności.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
SCHEMA THERAPY – PSYCHOTERAPIA SKONCENTROWANA NA SCHEMATACH
Rafaeli, E., Bernstein, D.P, Young J (2011). Psychoterapia skoncentrowana na schematach.
Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
Young, J., Klosko J.S., Weishaar M.E. (2013). Terapia schematów. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.
Young, J., Klosko J.S., (2012). Program zmiany sposobu życia. Uwalnianie się z pułapek... Warszawa:
Instytut Psychologii Zdrowia.
albo ujęcie transdiagnostyczne:
Barlow et al. (2011) Unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders. Oxford:
Oxford University Press
…c.d.n
Strony internetowe
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej: www.pttpb.pl
European Association for Behavioural and Cognitive Therapies: www.eabct.com
Association for Behavioral and Cognitive Therapies: www.aabt.org
Academy of Cognitive Therapy: www.academyofct.org
Beck Institute for Cognitive Therapy and Research: www.beckinstitute.org
National Institute for Health and Clinical Excellence: www.nice.org.uk
Download