Oferta pracy nr 72/2017

advertisement
OFERTA PRACY
Krajowy nr ref:
WBS1644917
Stanowisko:
Kod ISCO:
Opis stanowiska/ zakres
obowiązków:
Liczba etatów:
Miejsce zatrudnienia – kraj:
Status:
Nazwa:
Adres:
Kraj:
Email:
Tel.
Krótki opis działalności
gospodarczej:
Lokalizacja:
Wykształcenie:
Doświadczenie zawodowe:
Znajomość języków:
Inne istotne wymagania:
PRACOWNIK PIECZARKARNI - KIEROWNIK ZESPOŁU (Team
Leader)
1439
- prowadzenie codziennej komunikacji pomiędzy Pracodawcą
a pracownikami
- koordynacja pracy grupy ok. 10 pracowników pieczarkarni
- odpowiedzialność za osiąganie wyników przez zespół oraz utrzymanie
dobrej atmosfery w pracy
- praca przy zbiorach, sortowaniu oraz pakowaniu pieczarek
1
Holandia
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Pracodawca
LTO Seizoenarbeid B.V. / WilroBV
Agro Business Park 1 (adres organizacji LTO)
Holandia
[email protected]
00 31 88 - 472 42 00
Rodzinna firma zajmująca się hodowlą wysokiej jakości pieczarek –
zatrudnia 10 osób
MIEJSCE PRACY
Holandia – prowincja Limburg
WYMAGANIA
Nieokreślone
Wymagane doświadczenie w pracy w kierowaniu zespołem
Język
Poziom
Angielski lub niemiecki
Bardzo dobry
Umiejętność szybkiego uczenia się i wykonywania pracy, pozytywne
nastawienie i wysoka motywacja do pracy. Brak przeciwskazań do pracy
na wysokościach, gotowość do ciężkiej pracy. Dobry stan zdrowia.
Dyspozycyjność na dłuższy okres czasu – minimum 1 rok. Mile widziane
prawo jazdy kat. B.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
8,96 (dla osób powyżej 23 lat)
Waluta, w jakiej wypłacana jest
Euro
pensja:
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
Godzinowa
Nazwa firmy, z którą zostanie
Do wiadomości doradcy EURES
podpisana umowa:
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy
Pełny wymiar czasu pracy
Czas trwania umowy:
Określony – możliwość pracy przez cały rok (możliwość wyjazd do
(nieokreślony/ określony)
Polski – do ustalenia z pracodawcą)
Liczba godzin tygodniowo:
Ok. 45, 6 dni w tygodniu, 7-8 godzin dziennie
Data rozpoczęcia:
Jak najszybciej - do uzgodnienia z pracodawcą
Zakwaterowanie:
Pracodawca oferuje zakwaterowanie w umeblowanym domu, który
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
znajduje się 5 km od pieczarkarni – dojazd do miejsca pracy
i z powrotem – organizuje i koszt ponosi pracodawca. W domu mieszka
8 osób, pokoje są 2-osobowe, wspólna kuchnia i łazienka - koszt
ponosi pracownik - 70 Euro tygodniowo (łącznie z kosztami gazu,
wody i elektryczności).
Koszt ubezpieczenia – 20,02 Euro tygodniowo
Inne:
Wymagane dokumenty
(list motywacyjny, CV itp.):
Język, w którym muszą być
sporządzone przedkładane
dokumenty:
Do kogo należy wysłać dokumenty:
(do pracodawcy/ doradcy EURES)
Gdzie należy wysłać dokumenty:
(adres, adres e-mail, nr faksu z
kodem kraju itp.)
Dane teleadresowe doradcy EURES
lub przedstawiciela pracodawcy:
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
CV z aktualnym zdjęciem
Język angielski lub niemiecki
Kandydaci proszeni są o przesłanie CV do doradcy EURES z
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
email: [email protected] – w tytule emaila
proszę wpisać - Holandia – PRACA W PIECZARKARNI KIEROWNIK ZESPOŁU
Tel. 85 74 97 235
WUP w Białymstoku,
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Kontakt do pracodawcy, email: [email protected]
WAŻNOŚĆ
Data publikacji:
Termin przedkładania podań o pracę /
zakończenia ważności oferty:
30.03.2017 r.
28.04.2017 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
UWAGA:
o
Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że
wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego
sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować
pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.
o
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert
pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę
trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy
i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.
o
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.)
informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na
ofertę pracy jest pracodawca zagraniczny/ Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354
Białystok.
o
Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą przetwarzane i udostępniane publicznym służbom
zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem
pracy w ramach sieci EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. , poz. 645 z póź. zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego
w przedmiotowej ustawie.
o
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym
pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone
przez osoby poszukujące pracy.
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Download