Pracownik sezonowy do zbioru kwiatów- Wielka Brytania

advertisement
European Employment Services
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
OFERTA PRACY - WIELKA BRYTANIA
nr ref. EURES PNZ/15188
Stanowisko:
PRACOWNIK SEZONOWY DO ZBIORU KWIATÓW
Kod ISCO:
6210
Opis stanowiska:
Praca na otwartym polu przy zbiorze kwiatów - żonkile.
Liczba etatów:
50
Miejsce zatrudnienia – kraj:
Wielka Brytania
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Pracodawca
Status:
Winchester Growers Ltd.
Nazwa:
Varfell Farm, Longrock, Penzance, TR20 8AQ
Adres:
Strona www:
www.winchestergrowers.co.uk
Kraj:
Wielka Brytania
WYMAGANIA
Wykształcenie:
Bez znaczenia
Nie jest wymagane. Pracodawca zapewnia przeszkolenie.
Doświadczenie zawodowe:
Znajomość języków:
Nie wymagana.
Z uwagi na ciężką pracę wymagana jest dobra kondycja fizyczna.
Inne:
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość wynagrodzenia brutto:
6.21 £ oraz 9.32 £ za nadgodziny. Praca na akord.
Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja:
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
Funt szterling
Godzinowa. Praca na akord.
Dodatkowe świadczenia:

zakwaterowanie
Pracodawca zapewnia zakwaterowanie w karawanach - 33.74 £
tygodniowo plus koszty energii i gazu.

podróż
Dojazdy do pracy zapewnione przez pracodawcę.

wyżywienie
Na koszt własny
Wymiar czasu pracy
Pełen etat
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Liczba godzin tygodniowo:
Do 46 godzin tygodniowo w zależności od pogody.
Czas pracy:
Praca 6 dni w tygodniu w godz. od 7.00/8.00 do 17.00.
Okres zatrudnienia:
Na czas określony - 4 miesiące w okresie od stycznia 2013 r. do kwietnia
2013 r.
Data rozpoczęcia:
Styczeń 2013
SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH
CV
Wymagane dokumenty
Język, w którym muszą być sporządzone
przedkładane dokumenty:
Angielski, polski
Doradca EURES
Do kogo należy wysłać dokumenty:
WUP KATOWICE
Osoby zainteresowane uczestnictwem w rekrutacji w Katowicach
prosimy o przesłanie swojego CV w języku angielskim lub
polskim pocztą elektroniczną do doradcy EURES na adres e-mail:
[email protected]
wpisując w temacie wiadomości
„pracownik do zbioru kwiatów – Wielka Brytania” lub listownie na
adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30,
40-048 Katowice (tel. 32 757 33 91) z dopiskiem „pracownik do
zbioru kwiatów – Wielka Brytania”.
Gdzie należy wysłać dokumenty:
32 757 33 91
Dane teleadresowe:
DODATKOWE INFORMACJE
Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się na początku listopada 2012 w Wojewódzkich Urzędach Pracy w
Gdańsku, Warszawie i Katowicach.
Każdy kandydat, wybrany przez pracodawcę na rozmowę rekrutacyjną, zostanie poinformowany telefonicznie przez
pracownika urzędu o dokładnym terminie rekrutacji.
KOORDYNATOR
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
WAŻNOŚĆ
Data publikacji:
31.08.2012
Termin przedkładania podań o pracę / zakończenia
ważności oferty:
30.09.2012*
*Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia oferty
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Urząd Pracy dokłada wszelkich starań, aby oferty pracy będące w zasobach urzędu, były rzetelne i wiarygodne. Ponieważ
wszystkie oferty pracy pochodzą od osób trzecich Urząd Pracy zastrzega, że odpowiedzialność za ewentualne rozbieżności pomiędzy
warunkami pracy zaprezentowanymi w niniejszej ofercie a warunkami zaproponowanymi przez potencjalnego pracodawcę ponosi
pracodawca.
Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza
to, że wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić można
wyłącznie w sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do
ewentualnego udzielenia doraźnej pomocy (np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ).
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice / Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C,
45-315 Opole
Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą przetwarzane i udostępniane publicznym służbom
zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach sieci
EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.
415 ze zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie.
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania.
Więcej ofert pracy za granicą:
www.eures.europa.eu
www.eures.praca.gov.pl
www.eures.wup.opole.pl
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Download