Szwecja - inżynier ds. rozwoju produktu (automotive)

advertisement
European Employment Services
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
OFERTA PRACY – SZWECJA
Krajowy nr ref: 4900438
Stanowisko:
(nie należy używać skrótów)
INŻYNIER DS. ROZWOJU PRODUKTU (AUTOMOTIVE)
Kod ISCO:
2144
Rozwój komponentów lub systemów przy użyciu CAD (Catia V5, NX lub
Creo). Praca w wielokulturowym i międzynarodowym środowisku.
Opis stanowiska/ zakres
obowiązków:
Liczba etatów:
6
Miejsce zatrudnienia – kraj:
Szwecja
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Status:
Pracodawca
Nazwa:
Engineering Partner Nordic AB
Kraj:
Szwecja
Strona internetowa:
www.engineeringpartner.se
Krótki opis działalności
gospodarczej:
Firma Engineering Partner Nordic AB powstała w 2007 roku i od tego
czasu jest najszybciej rozwijającą się i godną zaufania firmą w
zachodniej Szwecji działającą w obszarze usług inżynieryjnych. Idea
sukcesu jest oparta na osobistych relacjach z klientami, jak również
elastycznej oraz dynamicznej organizacji. Jesteśmy relatywnie małą
firmą z rodzinną atmosferą, w której Twoja indywidualność ma szansę
zostać doceniona. Na naszą ofertę składają się kompetencje w
obszarze rozwoju produktu, mechanice i elektronice.
MIEJSCE PRACY
Lokalizacja:
Gothenburg
WYMAGANIA
Wykształcenie:
Wyższe o kierunku: mechanika i budowa maszyn, mechatronika,
elektronika, fizyka lub pokrewnym.
Doświadczenie zawodowe:
Pożądane doświadczenie w projektowaniu urządzeń mechanicznych
w przemyśle motoryzacyjnym. Praktyczna znajomość Cati V5, NX lub
Creo, systemów PDM, TeamCenter Engineering. Poszukujemy
kandydatów zorientowanych na wyznaczane cele, o towarzyskiej i
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
otwartej osobowości.
Znajomość języków:
Język
Poziom
Angielski
Min. dobry w mowie i piśmie
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
30-45000 w zależności od doświadczenia
Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja:
SEK
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
(godzinowa/ tygodniowa/ miesięczna/
roczna/ inna)
miesięczna
Dodatkowe świadczenia
(zakwaterowanie, wyżywienie, koszty
związane ze zmianą miejsca
zamieszkania, koszty podróży itp.):
W początkowym okresie pracodawca organizuje tymczasowe
zakwaterowania, potem pomaga w znalezieniu
zakwaterowania na dłuższy okres czasu.
Koszty zakwaterowania pokrywa pracownik.
Pracodawca wspiera w załatwieniu formalności związanych z
zatrudnieniem np. rejestracji w szwedzkim systemie
podatkowym. Pracodawca nie organizuje transportu oraz nie
ponosi kosztów z nim związanych.
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana
umowa:
Engineering Partner Nordic AB
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy
(praca na pełen etat/ część etatu):
pełen etat
Czas trwania umowy:
nieokreślony
(nieokreślony/ określony)
Data wygaśnięcia
umowy (w przypadku
umowy na czas
określony):
40
Liczba godzin tygodniowo:
Zmiany i praca w dni wolne:
nie
Data rozpoczęcia:
Planowany początek zatrudnienia: do uzgodnienia z
pracodawcą.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wymagane dokumenty
(list motywacyjny, CV itp.):
CV + list motywacyjny w j. angielskim
Język, w którym muszą być sporządzone
przedkładane dokumenty:
angielski
Do kogo należy wysłać dokumenty:
(do pracodawcy/ doradcy EURES)
Do pracodawcy wraz z kopią do polskiego doradcy EURES
Gdzie należy wysłać dokumenty:
Zainteresowani kandydaci spełniający wymagania zawarte
w ofercie proszeni są o wysłanie swojej aplikacji do
pracodawcy na adres e-mail:
[email protected] oraz do wiadomości
polskiego doradcy EURES [email protected]
W temacie wiadomości proszę wpisać: Product Developer
Automotive
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
WAŻNOŚĆ
Data publikacji:
18.07.2016
Termin przedkładania podań o pracę /
zakończenia ważności oferty:
30.09.2016
Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi
kandydatami.
UWAGA:
1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju
zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju
zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.
2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES
nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi
przez potencjalnego pracodawcę.
3. Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy,
że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest Wojewódzki
Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.
4. Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą przetwarzane i udostępniane publicznym służbom zatrudnienia,
pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES,
na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze
zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie.
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania.
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Download