Spawacz Kod ISCO: (należy go sprawdzić w portalu EURES)

advertisement
Europejskie Służby Zatrudnienia
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
OFERTA PRACY - Austria
Nr ref. EURES: 4684831
Stanowisko:
Spawacz
(nie należy używać skrótów)
Kod ISCO:
7212
(należy go sprawdzić w portalu
EURES)
Liczba etatów:
5
Miejsce zatrudnienia – kraj:
AUSTRIA / Voralberg
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Status:
Agencja pracy tymczasowej
Nazwa:
MSE Personalservice AG
Adres:
Essanestrasse 127
9492 Eschen
Kraj:
Lichtenstein
Telefon :
Tel. 00423-375-1111
Fax:
Fax 00423-375-1179
E-mail:
[email protected]
Strona internetowa:
Krótki opis działalności
gospodarczeji:
Wykształcenie:
Doświadczenie zawodowe:
Znajomość języków:
Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty
(np. prawo jazdy):
Inne istotne wymagania:
www.mse.li
Agencja Pracy z 20-letnim doświadczeniem, współpracująca z firmami
z Austrii, Niemiec, Lichtensteinu i Szwajcarii.
WYMAGANIA
w zawodzie: ślusarz, spawacz, wykształcenie budowlane lub pokrewne
Wymagane
Język
1. niemiecki
Poziom
1. komunikatywny (w mowie i
piśmie)
Mile widziane aktualne certyfikaty spawalnicze (pracodawca oferuje
pomoc w przypadku nieaktualnych świadectw)
Prawo jazdy i własny samochód – mile widziane
Umiejętność wykonywania samodzielnych prac spawalniczych według
harmonogramu, planów i rysunków technicznych – warunek konieczny
Umiejętność spawania MAG/MIG lub WIG (W11/W22), autogen,
elektrospawanie w zakładzie lub na placu budowy
Praktyka w spawaniu (np. złącza krzyżowe wielowarstwowe)
Gotowość do pracy zmianowej i pracy dodatkowej
Samodzielność, odpowiedzialność, punktualność
Dobra kondycja fizyczna
Brak tendencji do zawrotów głowy
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
10,73 Euro/godz. + dieta
Wysokość pensji netto:
Od ok. 1800 Euro/m-c
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
miesięczna
Premie:
Dodatkowe świadczenia
Dodatek świąteczny i urlopowy
Możliwość zakwaterowania – koszt 250-350 Euro/m-c
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana
umowa:
Rodzaj umowy:
MSE Personalservice AG
Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy
Pełny etat
Czas trwania umowy:
nieokreślony
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Cv + List motywacyjny + kserokopie świadectwa
czeladniczego + kserokopie dokumentów potwierdzające
kwalifikacje
Język, w którym muszą być sporządzone
niemiecki
przedkładane dokumenty:
Do kogo należy wysłać dokumenty:
Zgłoszenia drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź
(do pracodawcy/ doradcy EURES)
faksem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
Osoba do kontaktu:
Aneta Mikielewicz, tel. 85 749 72 38, email:
[email protected]
Gdzie należy wysłać dokumenty:
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Tel. 85 749 72 00
Fax 85 749 72 09
e-mail: [email protected]
Proszę w tytule wiadomości wpisać stanowisko i kraj na
które Państwo aplikujecie.
UWAGA!
Informujemy, że rozmowy rekrutacyjne odbędą się na przełomie sierpnia/września 2011r. na Dolnym
Śląsku. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o dokładnym miejscu spotkań w terminie
późniejszym droga telefoniczną lub elektroniczną.
WAŻNOŚĆ
Data publikacji:
28.06.2011r.
Wymagane dokumenty
(list motywacyjny, CV itp.):
Termin przedkładania podań o pracę /
Do odwołania
zakończenia ważności oferty:
Agencja pracy MSE PERSONALSERVICE AG oświadczyła, iż prowadzi swoją działalność
zgodnie z przepisami obowiązującymi w swoim kraju.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
UWAGA:
1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia.
Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować
wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie
mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z
pracodawcą.
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i
wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy
została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między
warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego
pracodawcę.
3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać
potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie
dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Download