OFERTA PRACY Krajowy nr ref: 118333 Stanowisko: (nie należy

advertisement
OFERTA PRACY
Krajowy nr ref: 118333
Stanowisko:
(nie należy używać skrótów)
ANALITYK DS. RAPORTOWANIA
Kod ISCO:
2519
Opis stanowiska/ zakres
obowiązków:
Zakres obowiązków:
- analiza i ocena treści raportów biznesowych w celu tworzenia nowych
lub poprawy już istniejących,
- określenie podstawowej charakterystyki raportów: pochodzenia,
przepływu, formatu, częstotliwości, dystrybucji i celowości lub
funkcjonowania,
- kontaktowanie się z osobami, które tworzą, przekazują i przetwarzają
lub otrzymują raporty, aby zidentyfikować problemy oraz gromadzić
sugestie i wprowadzać ulepszenia,
- rekomendowanie ustanowienia nowych lub zmodyfikowanych metod
i procedur raportowania, w celu poprawy treści i kompletności raportów,
- przygotowywanie i wydawanie instrukcji dot. zbierania, uzupełniania
oraz dystrybucji raportów zgodnie z nowymi i zmodyfikowanymi
procedurami lub polityką zarządzania raportami,
- rozumienie w jaki sposób zmiany systemu wpływają na dane, bazy
danych, raporty oraz system raportowania,
- udział w projektach skoncentrowanych na ocenie danych,
- udział w ocenie aplikacji oraz opracowywania FAQ odpowiednich dla
raportowania,
- projektowanie, tworzenie i wdrażanie nowych formatów oraz układów
raportów zgodnych ze standardami oraz dostosowanych do potrzeb
klientów.
Liczba etatów:
1
Miejsce zatrudnienia – kraj:
Wielka Brytania ( Irlandia Płn.)
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Status:
Pracodawca
Nazwa:
CONCENTRIX
Adres:
9 Lanyon Place
BT1 3LP Belfast
Kraj:
Wielka Brytania (Irlandia Płn.)
Strona internetowa:
www.concentrix.com
Krótki opis działalności
gospodarczej:
Firma CONTRENTRIX to międzynarodowa firma (część grupy
SYNNEX) – dostawca innowacyjnych usług i technologii. Więcej
informacji – na stronie www.concentrix.com.
MIEJSCE PRACY
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Lokalizacja:
Belfast
Powód oddelegowania
pracownika:
---
Nazwa firmy:
CONCENTRIX
Adres:
9 Lanyon Place
BT1 3LP Belfast
Wielka Brytania (Irlandia Płn.)
Kraj:
WYMAGANIA
Wykształcenie:
Wyższe kierunkowe (Informatyka lub pokrewne).
Doświadczenie zawodowe:
5 lat doświadczenia związanego z analizą danych biznesowych
i wiedzą z zakresu OSS. Wiedza oraz doświadczenie w analizie
i zarządzaniu dużą liczbą danych. Doświadczenie w sprzedaży
wsparcia procesów i danych oraz usług serwisowych.
Mile widziane doświadczenie z HTML, Javascript, vbscript, CSS i
.NET. Doświadczenie w analizie danych z wieloma zmiennymi oraz
modelowaniu predyktywnym będzie dodatkowym atutem. Zdolność do
ustalania priorytetów oraz zarządzania czasem w szybko
zmieniającym się środowisku.
Znajomość języków:
Inne istotne wymagania:
Język
Poziom
1. angielski
1. min. dobry
Znajomość SQL z możliwością pisania kwerend ad hoc w razie
potrzeby. Bardzo dobra znajomość MS Excel, szczególnie w zakresie
analizy porównawczej danych i zaawansowanego operowania danymi
funkcji. Doświadczenie w używaniu narzędzi analityki biznesowej
takich jak: Business Objects, Cognos, SSRS, Logi Analitics, Crystal
Reports lub podobnych przetwarzających duże zbiory danych
korporacyjnych do analizy oraz raportowania. Doświadczenie
w używaniu MS SQL Query Writing. Umiejętność tworzenia
powtarzalnych procesów i narzędzi do wykonywania analizy
porównawczej. Zdolność tworzenia raportów z klientami i
wewnętrznymi zespołami, nastawionych na osiągnięcie celów
biznesowych. Umiejętność zdobywania wiedzy o procesach
biznesowych klientów oraz poznawania zakresu źródeł danych oraz
aplikacji dot. raportowania. Praktyczna wiedza nt. importu danych do
wykorzystania w oprogramowaniu raportów, arkuszy kalkulacyjnych,
wykresów i schematów. Pracodawca poszukuje osób kreatywnych,
zdyscyplinowanych, pomysłowych, posiadających bardzo dobre
umiejętności interpersonalne oraz zarządzania projektami.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
£25 000 – £35 000 (w zależności od doświadczenia)
Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja:
GBP
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
roczna
Premie:
---
Dodatkowe świadczenia:
Pakiet relokacyjny dla kandydatów spoza Irlandii Północnej
obejmujący: zwrot kosztów podróży do £250,
zakwaterowanie w początkowym okresie (hotel w centrum
Belfastu), wsparcie w załatwieniu formalności związanych
z podjęciem zatrudnienia.
Pakiet medyczny, 20 dni urlopu rocznie + 8 ustawowych
świąt państwowych.
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana
umowa:
CONCENTRIX
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy
(praca na pełen etat/ część etatu):
Pełen
Czas trwania umowy:
Nieokreślony
(nieokreślony/ określony)
Data wygaśnięcia
umowy (w przypadku
umowy na czas
określony):
Liczba godzin tygodniowo:
39
Zmiany i praca w dni wolne:
Praca od poniedziałku do piątku. Możliwa praca na zmiany
oraz dni wolne, w zależności od potrzeb.
Data rozpoczęcia:
Do ustalenia z pracodawcą
Inne informacje:
Firma oferuje możliwość rozwoju zawodowego, pracę pełną
interesujących wyzwań.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wymagane dokumenty
(list motywacyjny, CV itp.):
CV
Język, w którym muszą być sporządzone
przedkładane dokumenty:
angielski
Do kogo należy wysłać dokumenty:
(do pracodawcy/ doradcy EURES)
[email protected] pisując w tytule e-mail’a:
Gdzie należy wysłać dokumenty:
(adres, adres e-mail, nr faksu z kodem
kraju itp.)
bezpośrednio do pracodawcy
Dane teleadresowe doradcy EURES lub
przedstawiciela pracodawcy:
(nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail itp.)
cnxit.r[email protected]
„Report Analyst – EURES Poland”
[email protected]
WAŻNOŚĆ
Data publikacji:
19.12.2013
Termin przedkładania podań o pracę /
zakończenia ważności oferty:
Do odwołania
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi
kandydatami.
UWAGA:
1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju
zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju
zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.
2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES
nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi
przez potencjalnego pracodawcę.
3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby
poszukujące pracy.
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Download