Personal-Management Dortmund GmbH

advertisement
OFERTA PRACY
Nr ref. EURESi: ………………..
lub
Krajowy nr ref: 10000-1145386964-S
Stanowisko:
(nie należy używać skrótów)
Ślusarz
Kod ISCO:
(należy go sprawdzić w portalu
EURES)
Opis stanowiska/ zakres
obowiązków:
Zakres obowiazkow:
- Konserwacja i prace naprawcze
- Umiejetnosci spawania MAG
- Praca wedlug rysunków technicznych
Wymagania na stanowisku :
- Wyksztalcenie kierunkowe
- Praktyczne doswiadczenie jako slusarz
Liczba etatów:
30
Miejsce zatrudnienia – kraj:
Niemcy
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Status:
(pracodawca/ agencja pracy
tymczasowej/ agencja
pośrednictwa pracy)
Pracodawca
Nazwa:
Personal-Management Dortmund GmbH
Adres:
Luisenstrasse 14
D-44137 Dortmund
Kraj:
Niemcy
Telefon (z kodem kraju):
+49 (0)231 33872065
Fax:
+49 (0)231 33878205
E-mail:
[email protected]
Strona internetowa:
Www.pm-dortmund.de
Krótki opis działalności
gospodarczejii:
PMD z siedziba w Dortmundzie to firma pozyskujaca szybko i wydajnie
wakaty do obsadzenia stanowisk w biznesie, przemysle, handlu i
rzemiosle. Wnosimy istotny wklad w planowanie zasobow ludzkich
firm. Biorac pod uwage konkurencyjnosc, rozwoj oraz przyszlosciowy
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
postep i sukces firmy, sa one zdecydowanie uzaleznione od naszych
pracownikow. Gwarantujemy rzetelnosc w podejmowaniu decyzji o
przystosowaniu pracownikow na dane stanowisko zarowno pod
wzgledem uzdolnien osobistych i zawodowych.
MIEJSCE PRACYiii
Lokalizacja:
[siedziba główna/ filia/ siedziba
pracodawcy docelowego (w
przypadku agencji pracy
tymczasowej)/ miejsce
oddelegowania pracownika/ inne
– jakie]
Dortmund, Hamm, Münster, Hagen, Köln, Duisburg, Oberhausen,
Essen, Bochum, Wuppertal, Düsseldorf
Powód oddelegowania
pracownika:
[należy wypełnić wyłącznie w
przypadku gdy miejsce pracy nie
jest główną siedzibą/ filią/
siedzibą pracodawcy docelowego
(w przypadku agencji pracy
tymczasowej)]
Nazwa firmy:
Personal-Management Dortmund GmbH
Adres:
Luisenstrasse 14
D-44137 Dortmund
Kraj:
Niemcy
WYMAGANIA
Wykształcenie:
Wymagane
Doświadczenie zawodowe:
Wymagane
Znajomość języków:
Język
Poziom
1. niemiecki
1. komunikatywny
2.
2.
3.
3.
Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty
(np. prawo jazdy):
Wymagane
Inne istotne wymagania:
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
12,00- € + praca zmianowa+ branza
Wysokość pensji netto:
W zależności od grupy podatkowej
Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja:
€
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
(godzinowa/ tygodniowa/ miesięczna/
roczna/ inna)
Miesieczna
Premie:
Nie dotyczy
Dodatkowe świadczenia
(zakwaterowanie, wyżywienie, koszty
związane ze zmianą miejsca
zamieszkania, koszty podróży itp.):
zapewnione przez pracodawcę, koszty po stronie pracownika
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana
umowa:
Personal-Management Dortmund GmbH
Rodzaj umowy:
umowa o pracę na okres staly
(umowa o pracę, umowa zlecenia,
wolontariat, praktyka zawodowa/ staż,
praca zdalna, agencja pracy
tymczasowej, inne):
Wymiar czasu pracy
(praca na pełen etat/ część etatu):
praca na pełen etat
Czas trwania umowy:
nieokreślony
(nieokreślony/ określony)
Liczba godzin tygodniowo:
40 godzin
Zmiany i praca w dni wolne:
tak
Data rozpoczęcia:
Od zaraz
Data wygaśnięcia
umowy (w przypadku
umowy na czas
określony):
Inne informacje:
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wymagane dokumenty
(list motywacyjny, CV itp.):
CV
Język, w którym muszą być sporządzone
przedkładane dokumenty:
Polski, niemiecki
Do kogo należy wysłać dokumenty:
(do pracodawcy/ doradcy EURES)
Do pracodawcy
Gdzie należy wysłać dokumenty:
(adres, adres e-mail, nr faksu z kodem
kraju itp.)
[email protected]
Dane teleadresowe doradcy EURES lub
przedstawiciela pracodawcy:
(nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail itp.)
Personal-Management Dortmund GmbH
Marta Rosa
Luisenstrasse 14
D-44137 Dortmund
DODATKOWE INFORMACJE
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
WAŻNOŚĆ
Data publikacji:
Termin przedkładania podań o pracę /
zakończenia ważności oferty:
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
UWAGA:
Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju
zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju
zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES
nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi
przez potencjalnego pracodawcę.
1.
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby
poszukujące pracy.
Nr ref. na portalu EURES www.eures.europa.eu . Dotyczy ofert pracy publicznych służb zatrudnienia,
których bazy danych ofert pracy nie są połączone z portalem EURES.
i
Informacje o firmie, takie jak: status prawny, sektor, typ działalności, rodzaj produktów lub świadczonych
usług, data rozpoczęcia działalności gospodarczej, liczba pracowników itp.
ii
Miejsce, w którym będzie wykonywana praca. Należy wypełnić w przypadku gdy:
iii

miejsce wykonywania pracy jest inne niż siedziba podmiotu oferującego pracę,

pracę oferuje agencja pośrednictwa pracy/ agencja pracy tymczasowej.
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Download