jeliciarz

advertisement
OFERTA PRACY – HOLANDIA
nr ref: WBS3902616
Lublin,29.07.2016r.
Stanowisko:
JELICIARZ
Kod ISCO:
Opis stanowiska
Liczba etatów:
Praca na jeliciarni-rzeźnia. Rozbiór flaków wieprzowych.
 Wyrywanie trzustki
 Płukanie jelit
 Cięcie jelit
 Wywracanie żołądków
 Ciecie koron
 Obsługa maszyn do jelit
Praca w środowisku wilgotnym.
42
Miejsce zatrudnienia – kraj: Holandia
Status:
Nazwa:
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Agencja Pracy Tymczasowej
Flex Power Works B.V.
Adres:
Goorsestraat 20, 7041 GA ‘s-Heerenberg
Kraj:
Telefon (z kodem kraju):
Holandia
+31314674030
WYMAGANIA
Wykształcenie:
zawodowe
Doświadczenie zawodowe:
Wymagane doświadczenie w pracy przy produkcji mięsa, najlepiej na
podobnym stanowisku
Znajomość języków:
Nie jest wymagana znajomość j. obcych
Nie wymagane
Uprawnienia/ dyplomy/
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
Od 8,87 euro/brutto za godzinę
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
godzinowa
- zakwaterowanie: koszt €70/tydzień
- dojazd do pracy: koszt +/- €38/tydzień
- ubezpieczenie zdrowotne: koszt +/-€21.48/tydzień (ważne
w całej Europie)
- opieka polskiego koordynatora
Dodatkowe świadczenia:
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana
umowa:
Flex Power Works B.V.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę tymczasową
Wymiar czasu pracy
Pełny wymiar czasu pracy
26 tygodni, przedłużona do 72 tygodni
Czas trwania umowy:
Liczba godzin tygodniowo:
36/40
Zmiany i praca w dni wolne:
Praca na dwie zmiany
7.00/14.00 -14.00/22.00
Data rozpoczęcia:
Jak najszybciej, do uzgodnienia z pracodawcą
Pracownikom gwarantujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia
• pracę w przyjaznym i profesjonalnym zespole
• wynagrodzenie według doświadczenia zawodowego
• cotygodniowe rozliczenie godzin
• płatność wynagrodzenia w terminie
Inne:
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wymagane dokumenty:
CV w j. polskim z opisem doświadczenia
W tytule maila proszę wpisać „ jeliciarz”
Do kogo należy wysłać dokumenty:
Dane teleadresowe doradcy EURES lub
przedstawiciela pracodawcy:
Do pracodawcy: Gosia Klein Hesselink-Warzecha (Holandia)
[email protected]
oraz do wiadomości (CC) doradcy Eures w Lublinie: Marta
Sadłowska (Polska) [email protected]
Gosia Klein Hesselink-Warzecha (Holandia) Flex Power
Works: +31 683790070
Marta Sadłowska (Polska) Eures: +48 814635328
WAŻNOŚĆ
Termin przedkładania podań o pracę
31.12.2016r.*
*zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia oferty
Agencja Pracy Tymczasowej Flex Power Works B.V. oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie
z przepisami obowiązującymi na terenie Holandii.
UWAGA:
1.
Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia
odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne
służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z
pracodawcą.
2.
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w
lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne
rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.
3.
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Download