dane podmiotu oferującego pracę

advertisement
OFERTA PRACY
Krajowy nr ref:
WBS2940616
Stanowisko:
Pracownik do uprawy sadzonek roślin doniczkowych
Kod ISCO:
Opis stanowiska/ zakres
obowiązków:
9214
Praca w szklarni przy sadzonkach roślin doniczkowych - na stojąco przy
taśmie, polegająca na wycinaniu nożykiem części sadzonki z rośliny
doniczkowej i sadzeniu nowej sadzonki w osobnej doniczce. Czynność ta
powinna być wykonywana bardzo delikatnie i dokładnie, aby nie
uszkodzić przycinanej rośliny. Również do obowiązków należy
pielęgnacja roślin doniczkowych, plewienie i przygotowywanie sadzonek
do wysyłki, kontrola końcowa produktu.
6+
Holandia
Liczba etatów:
Miejsce zatrudnienia – kraj:
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Status:
Nazwa:
Pracodawca
Seasonalwork LTO/ Schoenmakers Group bv
Onderwijsboulevard 22
Adres:
Kraj:
Email:
Krótki opis działalności
gospodarczej:
Holandia
[email protected]
Firma zajmująca się uprawą wielu rodzajów różnych kwiatów i roślin
doniczkowych.
MIEJSCE PRACY
Holandia - południowa część – prowincja Barbancja Północna
Lokalizacja:
WYMAGANIA
Nie określono
Mile widziane doświadczenie w pracy przy kwiatach/roślinach
doniczkowych lub w gospodarstwie rolnym, ogrodnictwie lub
sadownictwie.
Język
Poziom
Angielski
Umożliwiający komunikację w
zakresie podstawowym
Umiejętność pracy w grupie, pozytywne nastawienie i wysoka motywacja
do pracy, dyspozycyjność, umiejętność szybkiego uczenia się, dokładność
i delikatność w wykonywaniu pracy.
Wykształcenie:
Doświadczenie zawodowe:
Znajomość języków:
Inne istotne wymagania:
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
Waluta, w jakiej wypłacana jest
pensja:
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
Nazwa firmy, z którą zostanie
podpisana umowa:
Rodzaj umowy:
Wymiar czasu pracy
9,26 (dla osób powyżej 23 lat), według Holenderskiego Układu
Zbiorowego Pracy (CAO)
Euro
Godzinowa
Schoenmakers Group bv
Umowa o pracę – okres próbny – 1 miesiąc
Pełny wymiar czasu pracy
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Czas trwania umowy:
(nieokreślony/ określony)
Liczba godzin tygodniowo:
Data rozpoczęcia:
Zakwaterowanie:
Inne:
Określony – 1 rok
Ok. 40, 5 dni w tygodniu
Od zaraz - do uzgodnienia z pracodawcą
Pracodawca oferuje zakwaterowanie koszt ponosi pracownik - 65 Euro
tygodniowo (łącznie z kosztami gazu, wody, elektryczności).
Koszt ubezpieczenia ponosi pracownik – 18,50 Euro tygodniowo.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wymagane dokumenty
(list motywacyjny, CV itp.):
Język, w którym muszą być
sporządzone przedkładane
dokumenty:
Do kogo należy wysłać dokumenty:
(do pracodawcy/ doradcy EURES)
CV z aktualnym zdjęciem oraz odręcznie podpisaną zgodą na
przetwarzanie danych osobowych
Język angielski
Gdzie należy wysłać dokumenty:
(adres, adres e-mail, nr faksu z
kodem kraju itp.)
email: [email protected] – w tytule emaila
proszę wpisać - Holandia – Pracownik do uprawy przy sadzonek
roślin doniczkowych
Tel. 85 74 97 235
WUP w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Email do pracodawcy: [email protected]
Dane teleadresowe doradcy EURES
lub przedstawiciela pracodawcy:
Kandydaci proszeni są o przesłanie CV do doradcy EURES z
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
WAŻNOŚĆ
Data publikacji:
Termin przedkładania podań o pracę /
zakończenia ważności oferty:
08.06.2016 r.
Do odwołania
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
UWAGA:
1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju
zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju
zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.
2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES
nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi
przez potencjalnego pracodawcę.
3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby
poszukujące pracy.
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Download