formierz wyrobów z kompozytów polimerowych

advertisement
OFERTA PRACY
i
Nr ref. EURES :
12100-82136-S
Stanowisko:
FORMIERZ WYROBÓW Z KOMPOZYTÓW
POLIMEROWYCH
Kod ISCO:
8142
Opis stanowiska/ zakres
obowiązków:
Programowanie i obsługa maszyn wtryskowych (SEPRO), ustawianie
czasów cyklu, przeprowadzanie okresowych przeglądów, bieżące
monitorowanie pracy, dbałość o stan techniczny i porządek w miejscu
pracy
1
Niemcy
Liczba etatów:
Miejsce zatrudnienia – kraj:
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Status:
Nazwa:
Adres:
Kraj:
Telefon (z kodem kraju):
E-mail:
Strona internetowa:
Krótki opis działalności
gospodarczejii:
Agencja Pracy Tymczasowej
Augusta Personaldienstungen GmbH
Roßbachstraße 2+4, 88212 Ravensburg
Niemcy
Stacjonarny 00 49 7515619625
[email protected]
Jesteśmy agencją pracy tymczasowej działającą na rynku od 17 lat.
Zatrudniamy ponad 300 współpracowników w rejonie Augsburga,
Ingolstadt, Ravensburg i Monachium.
MIEJSCE PRACY
Lokalizacja:
Nazwa firmy:
Adres:
Kraj:
88131 Lindau
Adoma
Wykształcenie:
Doświadczenie zawodowe:
Mile widziane wykształcenie jako technik procesów przetwórczych
Wymagane minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z maszyną
wtryskową
Język
Poziom
niemiecki
komunikatywny w mowie i
piśmie
prawo jazdy kat. B, obsługa komputera
Niemcy
WYMAGANIA
Znajomość języków:
Uprawnienia/ dyplomy/
dokumenty
Inne istotne wymagania:
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
Wysokość pensji netto:
Waluta, w jakiej wypłacana jest
pensja:
Rodzaj stawki wynagrodzenia
Premie:
10 EURO BRUTTO na godzinę
Uzależnione od klasy podatkowej
EURO
Za przepracowaną godzinę , wynagrodzenie wypłacane miesięcznie
Dieta na mieszkanie 20 EURO dziennie za każdy przepracowany
dzień
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Dodatkowe świadczenia
Nazwa firmy, z którą zostanie
podpisana umowa:
Rodzaj umowy:
Wymiar czasu pracy
Czas trwania umowy:
Liczba godzin tygodniowo:
Zmiany i praca w dni wolne:
Data rozpoczęcia:
Pracodawca gwarantuje mieszkanie w okresie próbnym na koszt
pracownika (patrz diety) , ok. 3 miesiące, potem pomaga w
znalezieniu zakwaterowania stałego
Augusta Personaldienstleistung GmbH z możliwością bezpośredniego
przejęcia przez zleceniodawcę
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Praca na pełen etat, praca na zmiany
nieokreślony
40h tygodniowo
Do uzgodnienia z pracodawcą
Jak najszybciej
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wymagane dokumenty
Język, w którym muszą być
sporządzone przedkładane
dokumenty:
Do kogo należy wysłać
dokumenty:
Gdzie należy wysłać dokumenty:
Dane teleadresowe doradcy
EURES lub przedstawiciela
pracodawcy:
Data publikacji:
Termin przedkładania podań o
pracę / zakończenia ważności
oferty:
CV w języku niemieckim
niemiecki
Bezpośrednio do Doradcy EURES na wskazany adres email ze
wskazaniem stanowiska pracy i numerem 12100-82136-S
[email protected]
Joanna Osetek – [email protected]
Tel.: 68 456 77 07
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Ul. Wyspiańskiego 15
Zielona Góra
WAŻNOŚĆ
06.03.2013
Do odwołania
Uprzejmie informujemy, że Agencja Pracy Tymczasowej AUGUSTA PERSONALDIENSTLEISTUNG GmbH oświadczyła, że działa
zgodnie przepisami prawa obowiązującymi na terenie Niemiec.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
UWAGA:
Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie
do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby
zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w
lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne
rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.
i
Nr ref. na portalu EURES www.eures.europa.eu . Dotyczy ofert pracy publicznych służb zatrudnienia, których bazy danych ofert pracy nie są połączone z portalem
EURES.
ii
Informacje o firmie, takie jak: status prawny, sektor, typ działalności, rodzaj produktów lub świadczonych usług, data rozpoczęcia działalności gospodarczej, liczba
pracowników itp.
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Download